Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 6

Zarzadzanie kadrami i konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1232

STOPIEŃ (TYTUŁ) NAUKOWY IMIĘ I NAZWISKO DR KRZYSZTOF MARKOWSKI NAZWA PRZEDMIOTU ZARZĄDZANIE KADRAMI RODZAJ ZAJĘĆ TRYB WYKŁAD - 30 GODZ. STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA Celem zajęć jest całościowe przedstawienie zarządzania zasobami ludzkimi jako jednej z funkcji przedsiębi...

Skrypt do egzaminu - zasoby ludzkie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 630

Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1. Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników  Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich  Zatrudnianie ...

Elementy teorii decyzji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Badania operacyjne - to naukowa metoda rozwiązywania problemów z zakresu podejmowania decyzji kierowniczych. Obszar wiedzy wykorzystywany w badaniach operacyjnych to spora część zakropkowanego obszaru na poniższym rysunku. Pole zastosowań badań operacyjnych obejmuje sporządzanie matematycznych, ek...

Zachowania organizacyjne - skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 966

Scharakteryzuj podstawowe czynniki, które wpływają na zachowanie człowieka indywidualne (Wartości, postawy, osobowośc, uzdolnienia, motywacja, postrzeganie, uczenie się) Na czym polega teoria X i Y Mc Gregora Teoria X: Pracownicy z reguły nie ...

Menederowie jutra w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

2012-12-19 WYKŁAD 6. MENED EROWIE „JUTRA” W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NOWE ROLE MENED ERA Teorie i modele społeczne (organizacyjne teorie zmiany, które kształtują koncepcyjnie nasze wyobra enie o organizacji i mened erze) Oczekiwania społeczeńs...

Kryzys, patologie a zmiana

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 56
Wyświetleń: 903

2013-01-05 WYKŁAD 7. ZARZĄDZANIE KRYZYSEM A ZMIANA PATOLOGIE ORGANIZACYJNE A ZMIANA Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ISTOTA KRYZYSU W ORGANIZACJI Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Ch...

Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

2012-12-02 WYKŁAD 5. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska KULTURA ORGANIZACJI (DEF. ZA E. SCHEIN) Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Kultura organizacyjna...

Ludzie w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1071

2012-11-18 WYKŁAD 4. LUDZIE W PROCESIE ZMIAN ORGANIZAYCJNYCH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska PŁASZCZYZNY PROCESU ZMIAN U LUDZI Emocjonalna – popieranie, wyra anie entuzjazmu, identyfikowanie się, zadowolenie. Motoryczna – działanie, dą enie do pewnych skutków, sprzyjanie pewnym post...

Proces zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1078

2012-10-27 ETAPY PROCESU ZMIENIANIA ORGANIZACJI 2. Przyjęcie określonej strategii zmieniania. 3. Zaplanowanie procesu przebiegu zmian adekwatnie do typu (1) i strategii (2) zmian. WYKŁAD 3. PROCES WPROWADZENIA ZMIAN 4. Wdro enie zmian. 5. Kontrola całego procesu. ORGANIZACYJNYCH Prof. nad...

Typy i modele zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2184

2012-10-11 WYKŁAD 2. TYPY I MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Poszczególne modele mają odmienne punkty centralne. Zmiana jest traktowana jako proces, a nie zdarzenie jednorazowe (nie następuje w jednym momencie). Zarządzanie zm...