Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 5

Przykład gazeciarza - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Programowanie w warunkach ryzyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1260

PRZYKŁAD GAZECIARZA Gazeciarz kupuje w hurtowni gazety po określonej cenie. Jeśli kupi za mało gazet w stosunku do popytu to traci na skutek niewykorzystanej możliwości. Jeśli zbyt dużo - traci na gazetach, które nie zostały sprzedane. Ustalić ile gazet powinien kupić aby otrzymany dochód ze sprzed...

Programowanie w warunkach ryzyka - wstęp

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Programowanie w warunkach ryzyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1050

W dotychczasowych sytuacjach decyzyjnych zakładaliśmy, że podejmowanie decyzji w warunkach pełności jest pewne w postaci ściśle określonego czasu, zysku itd. Często w rzeczywistości wynik podjętej decyzji zależy od stanu otoczenia, które będziemy nazywać stanem natury. Np. dla rolnictwa takim natura...

Definicja pieniądza - Inflacja - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

Czym jest pieniądz…? o Pieniądz to ogólnie przyjęty środek wymiany -wszystko, co będzie akceptowane przez każdego człowieka w wymianie dóbr i usług (R.G.Lipsey) o Pieniądz jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobow...

Finanse jako nauka i dziedzina nauk ekonomicznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 483

Finanse jako nauka - segment nauk ekonomicznych Finanse dzielą się na: - publiczne - dotyczą budżetu państwa - lokalne - finanse samorządów terytorialnych → Istotą każdej nauki jest określenie jej przedmiotu zainteresowania, celów poznawczych, metod badawczych oraz roli spełnianej przez nią wobe...

Finanse skrypt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 231
Wyświetleń: 959

Finanse-zjawiska i procesy pieniężne.do zj.fin.zalicza się tylko te zjawiska w których pieniądz wyst. W postaci przepływających strumieni pieniężnych /pieniądz musi być w ruchu/.*z punktu widzenia ekonomicznego przez finanse rozumiemy zjawiska Pol. Na gromadz.i podziale śr.pieniężnych. gosp.finansow...

Plan Balcerowicza - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Plan Balcerowicza Plan Balcerowicza to potoczna nazwa pakietu reform gospodarczo-ustrojowych, przygotowanego w ciągu 111 dni, którego realizacja rozpoczęła się w roku 1990. Nazwę tę utworzono od nazwiska głównego autora tych reform, ówcz...

Kompetencje prezydenta w czasie stanu wojennego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1414

KOMPETENCJE PREZYDENTA RP W CZASIE STANU WOJENNEGO. W stanie wojennym obroną narodową kieruje prezydent na wniosek RM może postawić w stan gotowości wojsko polskie (siły zbrojne), określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego. Stan gotowości bojowej określa maks...

Sytuacja kryzysowa a stany nadzwyczajne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2051

2) SYTUACJA KRYZYSOWA A STANY NADZWYCZAJNE Sytuacja kryzysowa - zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany układ w taki sposób, iż zaczynają się i trwają w nim zmiany. Rezultatem tych zmian może być jakościowo nowy układ lub nowa struktura i funkcja w układzie istniejącym...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1274

POJĘCIE PLANÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO. Plany reagowania kryzysowego opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW W ZAKRESIE

Skrypt do egzaminu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Wymień i scharakteryzuj cele kierowania zasobami ludzkimi. Cele kierowania zasobami ludzkimi 1. Dobór, utrzymanie i kwalifikowanie pracowników  Przewidywanie potrzeb w zakresie liczby i kompetencji pracowników w średnim i długim okresie oraz określenie ról i zadań każdego z nich  Zatrudnianie ...