Definicja pieniądza - Inflacja - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja pieniądza - Inflacja - wykład - strona 1 Definicja pieniądza - Inflacja - wykład - strona 2 Definicja pieniądza - Inflacja - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Czym jest pieniądz…?
o Pieniądz to ogólnie przyjęty środek wymiany -wszystko, co będzie akceptowane przez każdego człowieka w wymianie dóbr i usług (R.G.Lipsey)
o Pieniądz jest to powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się z zobowiązań (np. spłata długu). Inaczej mówiąc, jest to środek wymiany (Begg, Fisher, Dornbusch)
Czym jest pieniądz…?
Zgeneralizowane wzmocnienie warunkowe, które jest powiązane z rozmaitymi dobramikonsumpcyjnymi (np. pożywieniem), pełniącymi z kolei rolę wzmocnień bezwarunkowych (Tyszka)
Funkcje pieniądza
Środek wymiany
Miernik wartości (jednostka rozrachunkowa)
funkcja tezauryzacji (środka przechowywania wartości)
Środek wymiany międzynarodowej
Co by było, gdyby pieniądze zaczęły spadać z nieba…?
Inflacja
długotrwały wzrost ogólnego poziomu cen, wywołany zwykle szybszym przyrostem ilości pieniądza w obiegu niż produkcji w danej gospodarce
Cechy pieniądza
Wystandaryzowany
Łatwy w przechowywaniu
Łatwy w przenoszeniu
Powszechna zgodność co do jego wartości
Powszechnie akceptowany jako prawny środek płatniczy
Ograniczona dostępność
Rodzaje pieniądza
Pieniądz towarowy, np. złoto, srebro, papierosy, zboże
Pieniądz symboliczny np. banknoty i monety
Pieniądz bezgotówkowy np. depozyty bankowe
Pieniądz elektroniczny - np. karty debetowe i kredytowe
gotówka elektroniczna
Nowoczesną formą gotówki jest tu „gotówka elektroniczna" (e-cash). Gotówka elektroniczna (w świetle dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emitentów pieniądza elektronicznego) to odpowiednik gotówki funkcjonujący w sieci. Banknoty cyfrowe posiadają określone nominały, niepowtarzalny numer seryjny, podpis cyfrowy banku emitującego i są do jednorazowego użytku (gotówka taka po wykorzystaniu jest unieważniana przez bank).
depozyty
Z kolei depozyty są sumą różnorodnego pieniądza ekonomicznego, gromadzonego w instytucjach kredytowych, powierzonego im na różnorodnych warunkach, potwierdzoną przez depozytariusza (czyli zapisaną przez instytucję kredytową w ciężar rachunku) przez zaksięgowanie po stronie pasywów w bilansie depozytariusza i wykazanego w saldzie kredytowym (na dobro rachunku) deponenta. surogat pieniądza
Mianem surogatu pieniądza określa się takie elementy procesów gospodarczych (zazwyczaj wierzytelności), które w określonych warunkach mogą zastępować pieniądz lub wręcz pełnić jego rolę. Nazywa się je także substytutem pieniądza,

(…)

… pieniężne oficjalnie obowiązujące w danym państwie i mające ustawową moc zwalniania od zobowiązań pieniężnych. Jest to pieniądz tradycyjny (nie elektroniczny) w postaci banknotów i monet W literaturze finansowej przytacza się różne klasyfikacje waluty. Ze względu na znaczenie w międzynarodowych stosunkach gospodarczych wyróżniamy waluty twarde i waluty słabe (miękkie). W przypadku walut twardych występuje…
… Europejskiej została ustanowiona Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), a w jej ramach zaczął funkcjonować nowy pieniądz - euro". Spośród 15 krajów należących w 1999 r. do UE, do UGW i strefy euro (zwanej też Eurolandem) nie zdecydowały się przystąpić 3 kraje: Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Grecja, która nie spełniała wówczas warunków przystąpienia, dołączyła do strefy euro w 2001 r.

… się z dewizami. Dewizy są zagranicznymi środkami płatniczymi, krótkoterminowymi należnościami, które ze względu na swoją formę i płynność są używane do natychmiastowej zapłaty w obrocie międzynarodowym. Rezerwy walutowe kraju składają się z walut tych krajów, które własny pieniądz mogą wymieniać w banku centralnym na złoto w sztabach. Waluta kierowana
Waluta kierowana jest całkowicie oderwana od złota. Oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz