Zachowania organizacyjne - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 287
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zachowania organizacyjne  - skrypt - strona 1 Zachowania organizacyjne  - skrypt - strona 2 Zachowania organizacyjne  - skrypt - strona 3

Fragment notatki:

Scharakteryzuj podstawowe czynniki, które wpływają na zachowanie człowieka
indywidualne (Wartości, postawy, osobowośc, uzdolnienia, motywacja, postrzeganie, uczenie się)
Na czym polega teoria X i Y Mc Gregora
Teoria X:
Pracownicy z reguły nie lubią pracy i unikają jej, kiedy to tylko możliwe.
Skoro nie lubią pracy, musi się ich zmuszać, sprawować nad nimi kontrolę, by osiągnąć zamierzone cele.
unikają odpowiedzialności, dlatego chcą otrzymywać wyraźne dyrektywy, kiedy to tylko możliwe.
Większość pracowników najbardziej ceni bezpieczeństwo i wykazuje się małą ambicją.
Teoria Y:
Pracownicy uważają pracę za coś naturalnego, tak jak odpoczynek czy zabawę.
Człowiek angażuje się w dążenie do osiągnięcia celów, sam sobą kieruje i sprawuje kontrolę.
Każdy może nauczyć się przyjmowania odpowiedzialności, a nawet do niej dążyć.
Każdy posiada uzdolnienia twórcze oraz umiejętność podejmowania decyzji.
Wyjaśnij istotę dwuczynnikowej motywacyjnych teorii Herzberga
DWUCZYNNIKOWA TEORIA HERZBERGA:
Czynniki higieniczne wpływające na niezadowolenie z pracy:
Jakość nadzoru
Wynagrodzenie
Polityka firmy
Fizyczne warunki pracy
Stosunki ze współpracownikami
Pewność zatrudnienia
Czynniki motywacyjne wpływające na zadowolenie z pracy:
Możliwość awansu
Możliwość rozwoju osobistego
Uznanie
Odpowiedzialność
Osiągnięcia
Na czym polega model wielkiej piątki MBTI - wymień i scharakteryzuj
1. neurotyczność (stabilność emocjonalna) obejmuje aspekty: lęk, agresja, depresja, impulsywność, nadwrażliwość, nieśmiałość. 2. ekstrawersja i introwersja
3. otwartość na doświadczenia (estetyka, empatia-otwartosc na stany emocjonalne innych ludzi)
4. ugodowość (zaufanie, altruizm, ustepilwosc, skromność) 5. sumienność (dążenie do osiągnięć, obowiązkowość, rozwaga, samodyscyplina)
TRAFNOŚĆ MODELU „WIELKIEJ PIĄTKI” DZIAŁAŃ SELEKCYJNYCH:
Twórcy modelu - Cost i McCrea (1996) - dowodzą, że sumienność wiąże się z efektywnością bez względu na grupę zawodową, stabilność emocjonalna i ekstrawersja ważne są dla sprzedawców i menedżerów, otwartość na doświadczenia decyduje o szybkości nabywania nowych umiejętności, łatwości w uczeniu się i otwartości na nowe rozwiązania
Jednakże badania prowadzone przez innych autorow nie zawsze potwierdzają powyższe zależności.


(…)


interwencje skupiające się na ludziach rozwoj grupowy
gromadzenie inf zwrotnych za pomoca ankiet itp.
Co wpływa na stymulowanie innowacyjności oraz na czym polega zarządzanie wiedzą?
Elastyczność, nieustająco poprawiana jakość wyrobów, walka z konkurencja przy pomocy nowatorskich produktów i usług, zmiana nastawienia pracowników- tolerancja dla przemian.
Zarządzanie wiedzą - to zespół sformalizowanych sposobów gromadzenia i wykorzystywania wiedzy formalnej oraz wiedzy cichej uczestników organizacji (np. pracowników firmy). Zarządzanie wiedzą, to próba jak najlepszego wykorzystania wiedzy, która jest dostępna w organizacji, tworzenie nowej wiedzy oraz zwiększanie jej zrozumienia.
Zdefiniuj i scharakteryzuj organizację.
Organizacja - zaplanowana koordynacja aktywności pewnej liczby osób dla osiągniecia…
…, która polega na odwołaniu się do prawodawstwa, do sądu autorytetu.
Arbitraż tylko pozornie jest efektywny, w rzeczywistości jest to ucieczka od przedmiotu konfliktu, i przy pierwszej dogodnej sytuacji może doprowadzić do jego wznowienia
Czym jest i jak jest praktykowana: inkwizycja, koncyliacja i moderacja?
INKWIZYCJA
Termin „inkwizycja” początkowo oznaczał dochodzenie, śledztwo.
W praktyce ingerowania…
….
Scharakteryzuj dwa podejścia pozwalające określić istotę decyzji.
1. Podejście normatywne - polega na traktowaniu decyzji jako rozwiązania problemu, wyniku - charakterystyczne dla ekonomii, prakseologii, badań operacyjnych.
2.Podejście opisowe, procesowe - koncentruje uwagę nie na wyniku, a na sposobie dochodzenia do niego, czyli na procesie podejmowania decyzji - charakterystyczne dla psychologii, socjologii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz