Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 34

Marketing -promocja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 616

PROMOCJA-ELEMENT MARKETINGU-MIX FUNKCJE PROMOCJI ·funkcja informacyjna Polega na komunikowaniu sie przedsiebiorstwa z rynkiem i stwarza przeslanki transformacji strategii marketingowej w konkretna taktyke dzialan rynkowych. Sluzy przekazywaniu przez przedsiebiorstwo zestawu informacji, przedstawiaj...

Marketing przemysłowy - idea

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

       Marketing przemysłowy jest jeszcze w Polsce dziedziną mało popularną, w większości publikacji dotyczących marketingu akcentuje się sfery i formy działania dotyczące bardziej rynku dóbr i usług konsumpcyjnych niż rynku dóbr i usług przemysłowych, liczba publikacji dotyczących tematu marketingu...

Marketing relacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

Marketing relacji W ostatnim czasie oszałamiającą "karierę" robi tzw. relationship marketing. Koncepcja ta to swoisty przełom w dotychczasowym pojmowaniu marketingu. Koncepcję "marketingu relacji" wprowadził po raz pierwszy Leonard Berry w 1983 r. - (zajmujący się problematyką r...

Segmentacja rynku - Rynek docelowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

POJĘCIE SEGMENTACJI RYNKU SEGMENTACJA RYNKU Jest to podzial danego rynku na wzglednie jednorodne grupy konsumentów, rózniace sie miedzy soba reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddzialywania na rynek. SEGMENT RYNKU Segment oznac...

Marketing w turystyce

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882

1.2. POWSTANIE I ROZWÓJ MARKETINGU W TURYSTYCE Początek marketingu, jego zastosowanie , można datować na lata pięćdziesiąte XX wieku. Natomiast zdaniem Th. Kotlera, dostrzeżenie marketingu jako unikalnej funkcji rynku należy przypisać Cyrusowi McCominkowi. Ten twórca mechanicznej

Porównanie strategii marketingu dóbr i usług

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Porównanie strategii marketingu dóbr i usług przemysłowych i strategii marketingu dóbr i usług konsumpcyjnych. Definicji marketingu w literaturze jest bardzo wiele jednak ja, przytoczę definicję P. Kotlera i E.J. McCarthy’ego, którzy są uważani za głównych teoretyków w tej dziedzinie wg. tej definic...

POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW NA RYNKU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

POSTĘPOWANIE KONSUMENTÓW NA RYNKU Istota postępowania konsumentów na rynku Orientacja rynkowa stawia w centrum procesów decyzyjnych firmy konsumenta i jego potrzeby. Myślenie o rynku, na którym firma działa odbywa się w kategoriach potrzeb obecnych i potencjalnych konsumentów, a dopiero później w ...

Proces zakupów w organizacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 959

Proces zakupów w organizacji. Zrozumienie procesu zakupów w organizacji ma podstawowe znaczenie dla wypracowania zdrowej strategii marketingu dóbr i usług przemysłowych i ścisłych roboczych stosunków z klientami. Warunkiem zwiększenia skuteczności sprzedawców dóbr i usług przemysłowych jest zrozumie...

Rynki przedsiębiorstw przemysłowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Rynki przedsiębiorstw przemysłowych. Rynek jest jednym z podstawowych pojęć w ekonomii, pierwotnie słowo to oznaczało miejsce wymiany dóbr. Dziś pojęcie to jest znacznie szersze i tak wg. najbardziej znanej definicji "rynek to proces, za pomocą którego kupujący i sprzedający określają, co chcą ...

SEGMENTACJA RYNKU I WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

SEGMENTACJA RYNKU I WYBÓR RYNKU DOCELOWEGO Szanse rozwoju każdej firmy są ściśle związane z wyborem rynku docelowego. To decyzja strategiczna firmy. Rynek docelowy to w miarę homogeniczna (jednorodna) grupa nabywców, których chcemy pozys...