Segmentacja rynku - Rynek docelowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Segmentacja rynku - Rynek docelowy - strona 1 Segmentacja rynku - Rynek docelowy - strona 2 Segmentacja rynku - Rynek docelowy - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE SEGMENTACJI RYNKU
SEGMENTACJA RYNKU Jest to podzial danego rynku na wzglednie jednorodne grupy konsumentów, rózniace sie miedzy soba reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddzialywania na rynek. SEGMENT RYNKU Segment oznacza czlon rynku (subrynek). Gospodarstwa domowe zaliczane do danego segmentu odznaczaja sie podobienstwem. Uzytkownicy nalezacy do róznych segmentów sa do siebie niepodobni pod wzgledem poziomu konsumpcji produktu, wymagan jakosciowych, sposobów reagowania na zmiany cen, srodki reklamy itp. Z punktu widzenia przedsiebiorstwa, o segmencie mozna mówic, gdy istnieje realna szansa przeksztalcenia konsumentów w nabywców. KRYTERIA SEGMENTACJI
W badaniach marketingowych, zmierzajacych do wyodrebnienia segmentów, stosowane sa dwa podejscia: ·Kryteria segmentacji opisujace (deskryptywne): to zbiór zmiennych pozwalajacych zidentyfikowac potencjalnego nabywce na podstawie jego "obiektywny cech". Do zmiennych tych zalicza sie czynniki: geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, socjologiczne, spoleczne, jak wiek, plec, dochód, wyksztalcenie i inne. Kryteria te pozwalaja odpowiedziec na pytanie "kto kupuje produkt?" ·Kryteria segmentacji behawiorystyczne: to zbiór zmiennych opisujacych przyczyny dokonywania zakupu (wzorce zakupu) przez konsumentów i majacych swoje zródlo w wyznawanych systemach wartosci. Kryteria te pozwalaja odpowiedziec na pytania: "dlaczego nabywcy kupuja dany produkt?" oraz "jak konsumenci reaguja na okreslone narzedzia aktywizacji sprzedazy?" KRYTERIA OPISUJACE CECHY NABYWCÓW ·Kryteria geograficzne ·miejsce zamieszkania, np. miasto, przedmiescie, wies ·klimat ·typografia ·wielkosc miasta (liczba mieszkanców) ·gleba ·ustrój polityczny ·Kryteria demograficzne ·wiek ·plec ·rasa ·wyznanie ·pochodzenie etniczne ·wyksztalcenie ·stan cywilny ·zdrowie ·budowa cial, np. krepa, drobna, normalna ·Kryteria ekonomiczne ·zawód ·dochód na osobe ·dochód gospodarstwa domowego ·zródla dochodów ·majatek ·Kryteria spoleczne ·klasa spoleczna ·grupa odniesienia ·styl zycia ·stadium zycia rodzinnego ·osobowosc KRYTERIA CHARAKTERYZUJACE WZORCE ZAKUPÓW Sprowadzaja sie do wyodrebnienia jednorodnych grup nabywców na podstawie motywów zakupu. ·podzial nabywców na podstawie kryterium lojalnosci wobec firmy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz