Marketing w turystyce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing w turystyce - strona 1 Marketing w turystyce - strona 2 Marketing w turystyce - strona 3

Fragment notatki:

1.2. POWSTANIE I ROZWÓJ MARKETINGU
W TURYSTYCE
Początek marketingu, jego zastosowanie , można datować na lata pięćdziesiąte XX wieku. Natomiast zdaniem Th. Kotlera, dostrzeżenie marketingu jako unikalnej funkcji rynku należy przypisać Cyrusowi McCominkowi. Ten twórca mechanicznej żniwiarki określił w 1850 roku narzędzia współczesnego marketingu, a w tym:
badanie i analizę rynku,
pozycję przedsiębiorstwa rynku,
nowoczesną politykę cen,
rolę współczesnego sprzedawcy usług,
znaczenie serwisu, kredytu ratalnego itp.
Podstawowe cechy różnych orientacji marketingowych przedstawiono w tabeli 1.1.
Tab.1.1. Fazy rozwoju koncepcji marketingowej
 
 
 
FAZA
OKRES
CHARAKTERYSTYKA
 
 
Koncentracja na organizacji procesu
ORIENTACJA
Druga połowa XIX w.
Produkcyjnego w celu uzyskania
PRODUKCYJNA
 
wysokiej wydajności, niskich kosztów,
 
 
Zwiększenia podaży
 
 
zasada " sprzedaj to co wyprodukowałeś".
ORIENTACJA
1930-1950
Koncentracja na kanałach dystrybucji,
SPRZEDAŻOWA
 
istotne przywiązanie uwagi do środków
 
 
Komunikacji, ( reklama, promocja sprzedaży)
 
 
Zasada- „produkuj to co możesz sprzedać"
ORIENTACJA
1950-1980
Koncentracja na rynku docelowym, MARKETINGOWA
 
Potrzebach klientów, marketingu
 
 
Skoordynowanym i rentowności
 
 
Przewidywanie zmian otoczenia, system
MARKETING
1980-?
Planowania marketingowego, strategie
STRATEGICZNY
 
Uwzględniające potrzebę globalizacji i
 
 
Oczekiwań organizacji lokalnych, marketing ind.
Źródło: J. Karwowski: Podstawy marketingu, ZSB, Szczecin 1998, s.2 Zacznijmy więc od początku. Powstanie i rozwój marketingu związany jest z ewolucją rynku.
Literatura przedmiotu ewolucję rynku przedstawia w kolejnych etapach, do których zaliczamy:
erę produkcyjną
erę sprzedaży
erę marketingową


(…)

… poznawaniu istoty działalności marketingowej.
Przykładem może być Henry Ford, który w ciągu dziewiętnastu lat produkował tylko jeden model samochodu, a popyt na niego wciąż rósł.
Era sprzedaży stosowana była w pierwszej połowie XX w. Jest to okres wynalazków, które miały za zadanie ułatwić życie i zaspokojenie potrzeb. Produkcja masowa więc ze względów zróżnicowania produktów była niemożliwa. Pojawienie…
…, połączeń krajowych itp.,
rozszerzenie się międzynarodowych stosunków gospodarczych , politycznych itp., przez co rozpowszechniły się wyjazdy służbowe jako forma turystyki,
Znoszenie barier wizowych, „otwieranie granic”.
Jak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, tak i w usługach turystycznych początkową strategią było nastawienie na produkt. Był on tak budowany, by można go było jak najlepiej…
…,
rozszerzenie się zasięgu rynku,
postępujące procesy integracji i specjalizacji.
Rozwój marketingu to lata 1950-1980. Etapy tego rozwoju to wg. J. Karwowskiego kolejne dziesięciolecia tego okresu.
Lata pięćdziesiąte
wizerunek marki,
segmentacja rynku (grupy docelowe)
Koncepcja marketingu (rynek wyznacza całokształt działań firmy),
Kontrola marketingowa (kontroling);
Lata sześćdziesiąte
Koncepcja 4p (omawiana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz