Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 28

Tworzenie marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Tworzenie marketingu - mix. Jakie działania marketingowe może podjąć wybrana przez ciebie firma, aby przyciągnąć uwagę klientów? Skuteczność działań na rynku zależy od stworzenia właściwej kompozycji instrumentów i czynności. Wewnętrznie zintegrowana struktura marketingu wyraża się w koncepcji mar...

Wywiad marketingowy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

WYWIAD MARKETINGOWY Wywiad polega na udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Istnieją cztery typy wywiadu, różniące się od siebie stopniem uporządkowania (ustrukturyzowania): wywiad ustrukturyzowany, częściowo ustrukturyzowany, nie ustrukturyzowany oraz wywiad luźny. Wyróżniamy ponadto wywiady: ...

Zarządzanie produktem a zarządzanie produktami- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

Zarządzanie produktem a zarządzanie produktami Produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Hierarchia produktów: Rodzina potrzeb - podstawowa potrzeba leżąca u podstaw rodziny produktów np.: ...

Cele operacyjne marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

Cele operacyjne marketingu Planowanie operacyjne marketingu, polega na ustaleniu konkretnych celów oraz środków realizacji postaci odpowiednio sformułowanych koncepcji oddziaływania na rynek. Cele operacyjne - jeśli mają być użytecznym narzędziem formułowania szczegółowych zadań i kontroli ich rea...

Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Kształtowanie Marketingowej Koncepcji Przedsiębiorstwa Z istoty marketingu wynika, że winien on być realizowany w oparciu o przemyślany i oparty na właściwych podstawach informacyjnych projekt działania precyzujący marketingową koncepcję przedsiębiorstwa. Całościowa koncepcja marketingowa ma trzys...

Istota planu marketingowego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM Plan marketingowy Omawiając istotę planu marketingowego, nie sposób nie wspomnieć na temat całego procesu marketingu strategicznego, a w szczególności o planowaniu marketingowym, którego podsumowaniem jest omawiany przez nas plan. Wszystkie metody planowania usiłują odpow...

Źródła innowacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. inż. Anna Zarębska
 • Zarządzanie zmienną
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

ŹRÓDŁA INNOWACJI Źródłem innowacji może być to wszystko co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania czy wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonalenia. Źródła innowacji są bogate i wielorakie, dla przedsiębior...

Wprowadzenie do finansów publiczych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 574

TEMAT 1: WPROWADZENIE DO FINANSÓW PUBLICZNYCH. 1. FINANSE PUBLICZNE Finanse publiczne to publiczne zasoby pieniężne, operacje tymi zasobami i normy prawne je regulujące. Finanse publiczne to procesy gromadzenia i wydatkowania publicznych zasobów pieniężnych przez podmioty sektora finansów publiczn...

Charakterystyka konkurencji monopolistycznej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1792

CHARAKTERYSTYKA KONKURENCJI MONOPOLISTYCZNEJ Konkurencja monopolistyczna to taka struktura rynku, w której istnieje duże zróżnicowanie produktu oraz wiele elementów monopolistycznych - z jednej strony, a z drugiej - wiele eleme...

Charakterystyka monopolistycznejstruktury rynkowej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

CHARAKTERYSTYKA MONOPOLISTYCZNEJ STRUKTURY RYNKOWEJ Monopol w szerokim znaczeniu oznacza wyłączność osoby lub grupy osób w jakimś zakresie działalności. W ekonomii pojecie monopol określa formę rynku będącą przeciwieństwem konkurencji doskonałej, charakteryzującą się występowaniem tylko jednego pod...