Źródła innowacji- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła innowacji- opracowanie - strona 1 Źródła innowacji- opracowanie - strona 2 Źródła innowacji- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA INNOWACJI
Źródłem innowacji może być to wszystko co generuje określone idee, pomysły, projekty i może stać się przyczyną poszukiwania czy wynajdywania rzeczy nowych, podejmowania przedsięwzięć, wprowadzania ich w życie i doskonalenia. Źródła innowacji są bogate i wielorakie, dla przedsiębiorstwa bezspornie takim źródłem jest rynek. Jak to zauważa Peter Drucker innowacje są odpowiedzią na potrzeby rynku. Przedsiębiorstwo musi być zatem zawsze blisko rynku, orientować się na rynek, a w istocie być przez niego inspirowana. Jednakże traci on swoje znaczenie z powodu szybkich zmian w technologii i technice. Toteż jednym z podstawowych źródeł innowacji mogą być różne instytucje naukowo-badawcze ( wyniki prac naukowo-badawczych ) natomiast drugim źródłem są koncepcje i wiedza przenoszona z importu czyli wymiana specjalistów, import maszyn, fachowe publikacje, wystawy, targi, sympozja.
Myśl naukowo-techniczna również może być źródłem postępu technicznego i do jej podstawowych źródeł zaliczamy kooperację międzynarodową; tworzenie wspólnych przedsiębiorstw, kształcenie kadr, świadczenie usług technicznych, wymianę dokumentacji naukowo-technicznej, import towarów i usług. Ważnym źródłem myśli naukowo-technicznej jest zakup licencji (obrót licencjami), który przyspiesza wdrażanie pomijając określone fazy cyklu postępu naukowo-badawczego, z drugiej strony może to uzależnić od licencjodawcy ( konieczność importu określonych surowców, oddziaływanie na prace badawczo-rozwojowe, wpływ na kierunki produkcji itp. Natomiast nie ulega wątpliwości, iż Polska musi importować obce technologie chcąc zachować dobrą pozycję. Postęp techniczny jest to proces bardzo złożony i zróżnicowany. Źródłem postępu technicznego jest nauka. Nauka to ciągle rozwijający się system wiedzy utrwalony w prawach, teoriach, ideach. Jest to wytwór działalności badawczej zawierający zespoły zdań prawdziwych o rzeczywistości, jej cechach i rządzących nią prawach i na tej podstawie
budowane są teorie naukowe. Badania naukowe dzielimy ze względu na ich
zastosowanie w praktyce. Badanie podstawowe, stosowane, prace rozwojowe i
wdrożeniowe. Faza wdrożeniowa zamyka cykl rozwoju naukowo-technicznego
wdrażając nowe maszyny, technologie i produkty.
Pełen cykl rozwojowy możemy przedstawić następująco:
Badania + rozwój + wdrożenie + produkcja + upowszechnienie + marketing i
sprzedaż
Nie zawsze musi wystąpić pełen cykl rozwoju np.: w przypadku zakupu licencji czy przy drobnych usprawnieniach.
Badania możemy podzielić na podstawowe i stosowane.
Badania podstawowe zajmują się odkryciem naukowym i poszerzeniem wiedzy
o danym zagadnieniu. Badania te możemy podzielić na wolne i skierowane. Te


(…)

… jest na postrzeganiu.
7. Nowa wiedza w dziedzinie nauk ścisłych. Innowacja oparta na wiedzy wymaga dokładnej analizy czynników naukowych, społecznych, ekonomicznych lub związanych z postrzeganiem, jak również skoncentrowania uwagi na sytuacji strategicznej i stosowania zarządzania przedsiębiorczego, aby wysoka jakość polegała na stwarzaniu wartości dla użytkownika.
Źródłem innowacji może być także tzw. „ błyskotliwy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz