Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 29

Funkcja produkcji. Wskaźniki efektywności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 721

Środki finansowania działalności gospodarczej W nowoczesnej gospodarce przedsiębiorstwa wykorzystują pieniądze na opłacenie niezbędnych materiałów, siły roboczej, budynków itp. - potrzebny do tego jest kapitał. Źródła kapitału: oszczędności osobiste oszczędności przedsiębiorstw - z zyskó po potr...

Oligopol - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2016

Charakterystyka oligopolu, założenia, oligopol homogeniczny, heterogeniczny. Duopol jako szczególny przypadek oligopolu; wyznaczanie ilości produkcji i ceny w modelach: Augustina Curnota, Francisa Edgewortha, Edwarda Chamberlina. Interpretacja Oli...

Pojęcie monopolu naturalnego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

POJĘCIE MONOPOLU NATURALNEGO charakterystyka monopolu naturalnego Sytuacja monopolu naturalnego często ma miejsce w przypadku dóbr użyteczności publicznej. Pomyślmy na przykład o przedsiębiorstwie gazownictwa. Tutaj technologia łączy się z bardzo dużymi kosztami stałymi - budowa i utrzymanie gazoc...

Popyt, podaż, elastyczności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1869

PODAŻ (S) jest to ilość oferowanego dobra przy różnym poziomie cen w określonym miejscu i czasie. Cena ↑ ilość oferowanych dóbr ↑ relacja dodatnia (+) Elastyczność cenowa podaży bada wrażliwość producenta na zmianę ceny Eps = %∆Qs Eps = %∆ Q s ∆ P %∆P %∆P P P -P % ∆ P(Q) = P 0 Eps = ∞ Podaż d...

Kapitały- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Grzegorz Zasuwa
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 441
Wyświetleń: 665

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dysponowania odpowiednim majątkiem, na który składają się środki rzeczowe (budynki, maszyny, pojazdy, materiały, wyroby gotowe itp.) i pieniężne. Dokonując klasyfikacji kapitałów (funduszy) odpowiada się na pytanie: kto wyposażył przedsiębiorstwo w środki...

Budowanie modeli ekonometrycznych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 189
Wyświetleń: 798

. Określenie celu badania ekonometrycznego. Można udzielić trzech ogólnych odpowiedzi na pytanie w jakim celu prowadzi się badania ekonometryczne: w celu opisu mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomicznych (cel opisowy), oceny zbadanego wcześniej mechanizmu kształtowania się zjawisk ekonomi...

Metoda Pawłowskiego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1120

Metoda Pawłowskiego W metodzie tej wybiera się taką kombinacje zmiennych objaśniających, która z jednej strony gwarantuje pewną z góry, ustaloną dokładność opisu zmiennej objaśnianej, z drugiej zaś ogranicza wzajemne skorelowanie zmienn...

Miary zmienności, wrażliwości i zagrożenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1134

Miary zmienności Miary zmienności opierają się na definicji ryzyka, jako możliwości osiągnięcia wyniku inny niż oczekiwany. Ryzykiem jest, więc osiągnięcie wyniku gorszego niż zakładany, jak i równiej lepszego. Miarami mierzącymi takie ryzyko są miary dyspersji stosowane powszechnie w statystyce. N...

Przykłdowy model ekonometryczny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1106

Przykładowy model ekonometryczny Sebastian Michalski 1 Spis treści 1 Postać modelu 1.1 Dane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Graficzna prezentacja danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 5 2 Dobór

Budżet jednostki samorządu terytorialnego- dochody gminy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Zarządzanie miastem i regionem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1225

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów ( są nimi między innymi pieniądze pochodzące ze sprzedaż...