Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 27

Koncepcja prowadzenia dzialań marketingowych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

KONCEPCJA PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH: *koncepcja produkcji (duża produkcja niskie ceny), *koncepcja produktów (podnoszenie jakości produktu nadwyżka podaży nad popytem) * koncepcja sprzedaży (instrumenty zachęcające klientów do zakupu produktów - reklamy, promocje) * koncepcja marketingo...

Kontrola marketingowa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Kontrola marketingowa Proces zarządzania wiąże się z procesem kontroli. Kontrola marketingowa - to proces, poprzez który kierownictwo uzyskuje informacje na temat skuteczności marketingu. Podstawowe formy kontroli: - kontrola sprawnej alokacji wyniku marketingowego, - porównanie efektywności pl...

Marketing on-line- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Marketing on-line Rodzaje e-business: handel elektroniczny, elektroniczne zaopatrzenie, zarządzanie informacją wewnętrzną, zarządzanie relacjami z klientami. Modele handlu elektronicznego - kryterium podmiotowe: Business to Busi...

Marketing w przemyśle spożywczym- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

Marketing w Przemyśle Spożywczym Podsystem organizacji wewnętrznej marketingu ma charakter strukturalny tzn. w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyodrębniona jest komórka marketingu lub też jedna z komórek organizacyjnych ma określone wykonywanie zadań w zakresie marketingu. System marketi...

Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy i funkcje marketingu - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Obszary badań rynkowych. Marketing jest powszechnie akceptowaną filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest orientacją menedżerską, zmierzającą do osiągnięcia maksymalnych korzyści przy minimalnych nakładach. Peter Drucker w swojej książce „ Praktyka biznesu” pierwszeństw...

Podstawowe wiadomości o zarządzaniu marketingiem- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1211

Zarządzanie to kompletny zestaw metod i funkcji umożliwiających określenie celów oraz dysponowanie dostępnymi zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi dla racjonalnego i efektywnego osiągania tych celów. Zarządzanie odbywa się poprzez dokonywanie wyborów jednej spośród alternatywnych możliwości....

PODSTAWY ZARZ_DZANIA MARKETINGOWEGO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

PODSTAWY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO AUTOR FAZA ZARZĄDZANIA H. Meffert (1991) faza analizy prognozy mark. strategiczny operacyjne planowanie marketingowe realizacja i kontrola M.Bruhn (1990) analiza sytuacji marketingowej planowanie marketingowe realizacja kontrola Ph. Kotler (1991) ...

Popyt- opeacowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

POPYT POPYT- zasadniczy element struktury rynku, wyraża aspiracje w dziedzinie zakupu - ujawnione przez nabywców zamiary zakupów formułowane na gruncie ich potrzeb i realnego funduszu nabywczego Istotna jest transformacja potrzeb w popyt. Ogniwem pośrednim są preferencje. Preferencje- wyraz swois...

Profesjonalne techniki sprzedaży- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

PROFESJONALNE TECHNIKI SPRZEDAŻY Techniki sprzedaży Sprzedawca    Złota zasada: nie ma drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia! Dlatego też, tak istotnym zagadnieniem jest prezencja wszystkich (nie tylko handlowców) pracowników biura handlowego. Elementarne zasady higieny i kultury osobiste...

Program badań marketingowych dla banku- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Program badań marketingowych dla KlikBanku. Charakterystyka sytuacji wyjściowej Klientem naszej firmy jest dynamiczny bank działający w Polsce od dwóch lat. Bank ten prowadzi zarówno tradycyjną sieć sprzedaży w postaci kilkudziesięciu placówek sprzedaży tzw. McBanków, jak też oferuje obsługę przez...