Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 16

Instrumenty prawne II i III filaru- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

Instrumenty prawne II i III filaru Nie należą one do dorobku wspólnotowego, do Acanis Com. (?), ale określone są w traktatach założycielskich. Instrumenty II filaru Art. 12. - jest to filar czysto międzyrządowy: 1. akty o charakterze post………… - zasady ogólne i wytyczne oraz

Język prawa.Obwiązywanie prawa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Rdz. V: Język prawa A. Rodzaje wypowiedzi Prawo jako zjawisko językowe jest zespołem wypowiedzi wyznaczających powinne zachowania, ujętych na ogół w formę pisemną i posiadających szczególną strukturę wew., a także związanych z innymi rodzajami wypowiedzi Prawo ma charakter perswazyjny, zaś podsta...

Klasyfikacja organów administracji państwowej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1239

Klasyfikacja organów administracji państwowej Do podstawowych kryteriów klasyfikacji organów administracji państwowej zaliczyć należy: sposób powoływania miejsce w strukturze organizacji terytorialny zasięg działania. Należy wyróżnić: naczelny organ administracji państwowej (Prezydent RP) - ni...

Korporacje prawa publicznego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3066

Korporacje prawa publicznego Podmiot administracji publicznej wyposażony we władztwo administracyjne ukonstytuowany wg zasady członkowstwa i istniejący niezależnie od liczby i zmiany członków. Istotą korporacji jest więc udział w ...

Ministerstwo- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 623

Ministerstwo Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów w drodze rozporządzenia. Ministerstwo to urząd, aparat pomocniczy, który obsługuje ministra oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu. Komórki organizacyjne w ministerstwie W skład ministerstwa wchodzą: 1. departamenty - do real...

Pieniądz. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpi...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Strona przedmiotowa Produkt niebezpieczny (art. 4491 § 2 i 3): - produkt - rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą, zwierzęta (mikroorganizmy przy produkcji szczepionek wylewane do ścieków) i energia elektryczna (np. ...

Pieniądz. Zobowiązania pieniężne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Pojęcie pieniądza Nie ma definicji pojęcia pieniądza jako takiego. W prawie określa się go jako uniwersalny miernik wartości. Co pieniądzem nie jest?: jednostki rozliczeniowe - koszyk walut światowych jako jednostka rozliczeniowa, aby uprościć rozliczenia między ludźmi na świecie bony, talony p...

Pieniądz. Związek przyczynowy. Czyny niedozwolone- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY Nie za każdy skutek osoba będzie odpowiedzialna odszkodowawczo. Art. 361 § 1 kc - zobowiązanie do odszkodowania jest tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda. Są 2 funkcje związku przyczynowego: warunkuje odszkodowanie określa granice od...

Prawo do pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

1. Prawo do pracy Prawo do pracy należy do tych kategorii pojęciowych prawa pracy, które są najbardziej uwikłane w kontekst społeczno-ekonomiczny i doktrynalny, rodząc rozliczne dylematy związane zwłaszcza z ideologią i aksjologią tej dziedziny prawa. Ma ono różnorodne źródła inspiracji, choć najcz...