Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 17

Prawo jako przedmiot badań naukowych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1554

Rdz. II: Prawo jako przedmiot badań naukowych A. Podstawowe problemy nauk prawnych Nauka prawa wywodzi się z rzymskiej jurysprudencji, która początkowo oznaczała jedynie znajomość prawa, z czasem nabierała wymiaru bardziej ogólnego Dwa gł. nurty myślenia o prawie: Ogólny - prawo jako część świat...

Prawo Unii Europejskiej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo materialne Unii Europejskiej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 756

PRAWO MATERIALNE Pojęcia “wspólny rynek” i “rynek wewnętrzny” oznaczają prawie to samo. wspólny rynek rynków państw członkowskich w stosunku do państw trzecich - nie jest zdefiniowany zdefiniowany w traktatach założycielskich - inna metoda kształtowania (procedury harminizujące) Różnica między n...

Wspólnotowy wymiar sprawiedliwości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 427

WSPÓLNOTOWY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Sądy krajowe (jako sądy wspólnotowe) dualizm ustrojowy ETS, SPI, Sąd ds. Służby publicznej (SSP) - wynikają z traktatów założycielskich, z regulaminów, ze statutów zagwarantowane bezpośrednie obowiązywanie prawa wspólnotowego (zasady bezp ) zagwarantowanie zasad...

Sprawiedliwość i rządy prawa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 637

Rdz. XIV: Sprawiedliwość i rządy prawa (praworządność) A. Idea sprawiedliwości i jej znaczenie w procesie stanowienia i stosowania prawa Co to jest sprawiedliwość - filozofowie i etycy głowią się nad tym od starożytności - darujemy sobie szczegóły Arystoteles - podział na: Sprawiedliwość wyrówna...

Swoboda nawiąywania stosunku pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

Swoboda nawiązywania stosunku pracy Scharakteryzowane wcześniej prawo do pracy ma wymiar ogólny, będąc jednym z podstawowych praw socjalnych człowieka. Nie jest w związku z tym dziełem przypadku, iż stanowi przedmiot regulacji w ramach aktów prawnych, które tego rodzaju prawa człowieka statuują (w ...

System prawa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574

Rdz. XIII: Odpowiedzialność prawna A. Pojęcie i ogólne zasady odpowiedzialności prawnej Odpowiedzialność to ponoszenie następstw własnych, a czasem i cudzych, zachowań (działań i zaniechań); warunkiem ponoszenia odpowiedzialności przez człowieka jest jego wolna wola To nie tylko kategoria prawna,...

Umowa przedwstępna. Rodzaje umowy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Umowa przedwstępna To umowa, w której jedna lub dwie strony zobowiązują się do zawarcia w przyszłości innej umowy - umowy przyrzeczonej. Forma i treść tych umów: umowa zobowiązująca Zobowiązanie jednostronne zobowiązanie dwustronne ...

Organy administracji publicznej i organy administrujące- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1848

Organy administracji publicznej i organy administrujące Zarówno państwo, jak i inne podmioty, którym państwo odstąpiło część swoich funkcji, muszą działać za pośrednictwem kogoś, kto faktycznie realizuje określone zadania i reprezentuje dany podmiot na zewnątrz. W związku z tym wprowadzone zostało ...

Pojęcie, klasyfikacja i funkcje zasad prawa pracy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Pojęcie, klasyfikacja i funkcje zasad prawa pracy Termin „zasada prawna” nie ma w nauce prawa ściśle sprecyzowanego znaczenia. Wręcz przeciwnie, mamy tu do czynienia z pojęciem na tyle niejednoznacznym, iż wokół niego nawarstwiło się wiele sporów, często uwikłanych w kontekst aksjologiczny i filozo...

Metody kierowania konfliktem- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Metody kierowania konfliktem Metody kierowania konfliktem: stymulowanie konfliktów: umiejętne manewrowanie konfliktem dla osiągnięcia celów organizacji można to osiągnąć poprzez: wprowadzanie ludzi z zewnątrz postępowanie wbrew regułom zmiana struktury organizacji zachęcanie do współzawodnict...