Prawo Unii Europejskiej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej- opracowanie - strona 1 Prawo Unii Europejskiej- opracowanie - strona 2 Prawo Unii Europejskiej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO MATERIALNE
Pojęcia “wspólny rynek” i “rynek wewnętrzny” oznaczają prawie to samo.
wspólny rynek rynków państw członkowskich w stosunku do państw trzecich - nie jest zdefiniowany
zdefiniowany w traktatach założycielskich - inna metoda kształtowania (procedury harminizujące)
Różnica między nimi przejawia się w sposobie kształtowania obu tych rynków.
Wspólny rynek ustalono 1957 r. i osiągnięto go w 1968 r., ale tylko hipotetycznie.
Zasada w tym okresie, to:
I zakaz dyskryminacji - chodzi o standarty wprowadzane we wspólnocie - zasada uznaniowa w odniesieniu do minimalnych standartów; rynek wewnętrzny to obejmuje obszar bez granic, w którym jest swobodny przepływ kapitału, osób, usług; rozszerzono to jeszcze na prawo konkurencji.
Polityki - to dziedziny przekazywane wspólnotom europejksim przez państwa członowskie. Są polityki:
szczegółowe (podstawowe) - rolna, handlowa, transportowa - są to wyłączne kompetencje wspólnoty; są tu rozporządzenia
inne polityki - kompetencje dzielone między wspólnotami i państwami członkowskimi - ochrona środowiska, strukturalna, ochorona zdrowia, edukacja, kształcenia ustawicznego - mamy tu dyrektywy.
Są 4 fundamentalne swobody, ktróre kształtują rynek wewnętrzny:
Swobodny przepływ towarów
Pojęcie strefy wolnego handlu - obszar obejmujący obszary celne kilku państw, na którym zniesione zostały wszlkie ograniczenia w handlu pomiędzy tymi państwami. Nie ma ceł, ograniczeń ilościowych, innych opłat, a każde państwo ma autonomię w stosunku do państw trzecich.
Pojęcie unii celnej - efekt końcowy - zniesienie barier w handlu pomiędzy państwami tworzących unię i ustalenie jednolitej polityki handlowej w stosunku do państw trzecich.
Od 1968 r. fynkcjonuje unia celna utworzona przez wspólnoty.
Pojęcie towaru - to każde dobro materialne, które może być przedmiotem obrotu, także energia elektryczna, odpady, monety (warunek - nie sią środkiem płatniczym i pod takim samym warunkiem banknoty), złote lub srebrne, dzieła sztuki. Ale programy telewizyjne są już usługą, tak samo losy na loterię.
Towary wspólnotowe - w całości wyprodukowane na obszarze UE zw składników wyprodukowanych na obszarze wspólnot europejksich. Także towar złożony na obszarze UE z komponentów wyprodukownych na obszarze państwa trzeciego pod warunkiem, że na obszarze wsplnot został ostatecznie wyprodukowany w sposób zapewniający jego warunkujący jego funkcjonowanie na rynku.
Towary państw trzecich - wyprodukowane na obszarze państwa trzeciego, znajdujące się w wolnym obrocie UE. Po spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z prawa celnego zostały dopuszczone go wolnego obortu na terenie UE.


(…)

… go tam. Można wtedy zablokować import.
Pojęcie wyczerpania praw..................................
Gdy wzór zarejestrujemy w urzędzie UE, mamy wtedy szeroką ochronę i możemy przecowstawić się importowi i kopiowaniu. przed sądem krajowym.
Wyczerpanie prawa o charakterze światowym - np. znak towarowy renomowany.
Deprecjacja - zmiana podmiotu, który wykorzystuje znak towarowy.
2.Swobodny przepływ osób - art. 18, 39-42 TUE
Zakaz…
… lata mieszkał na terenie państwa przyjmującego (musi mieć 60 lat życia)
reciści - osoba nieprzerwanie przebywała w państwie przyjmującym przez 2 lata przed zdarzeniem powodującym konieczność przejścia na rentę.
Stały pobyt: może otrzymać to prawo, jeśli zamieszkuje na terenie państwa co najmniej 5 lat.
Ograniczenia swobodnego przepływu osób. Przesłanki:
ze względu na bezpieczeństwo publiczne…
… członkowkiego (obowiązek wydania dowodu osobistego lub paszportu na okres ważności minimum 5 lat); obowiązek nie wprowadzania ograniczeń związanych z wyjazdem;
prawo wjazdu - każdy ma prawo na podstawie dokumentu tożsamości, dla ludzi nie będących obuwatelami UE musi być karta pobytowa i paszport lub wiza wjazdowa i paszport (w tych przypadakch organy państwa przyjmującego mogą żądać potwierdzenia małżeństwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz