Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 18

Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacj- opra...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych jako wstęp do negocjacji Konflikt - spór dwóch lub więcej członków grup lub grup wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo pracami lub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów, wartości, spostrzeżeń. Członkowie konfliktów dążą d...

Taktyki negocjacyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1715

Taktyki negocjacyjne Taktyki negocjacyjne: - naszą drogą, - cudztm śladem, - donikąd, - zupełnie nowej drogi. Okoliczności wyboru taktyki naszej drogi: - wiemy dokąd chcemy iść, - przekonywanie drugiej strony, że mamy rację, - przejęcie inicjatywy i staranie się aby jej nie stracić, - kont...

Procedura w negocjacjach- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1134

Procedura w negocjacjach Najprościej procedurę można określić jako porządek i ustalenia dotyczące sposobu prowadzenia negocjacji. Do kwestii proceduralnych zaliczymy ustalenie: - czasu rozpoczęcia i zakończenia rozmów, - miejsca i uczestników negocjacji, - listy i kolejności omawianych zagadnień...

Ekonometria - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1400

5.2 Zapis korelacyjny modelu ekonometrycznego Oznaczenia 1. Para korelacyjna - para (R,R0) 2. Regularna para korelacyjna: para (R,R0), gdy współczynniki korelacji spełniają warunek - 0 . Pomiar zjawiska katalizy: -natężenie zjawiska katalizy: η = R2 - H, gdzie H - integralna pojemność inform...

Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE (UGRUPOWANIE) INTERESÓW GOSPODARCZYCH Źródła prawa: Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z 1985 roku (weszło w życie w 1989 r.) 1.Cel: ułatwienie, rozwijanie działalności gospodarczej uczestników, polepszenie wyników działalności, ale nie osiąganie zysków, funkcje pomocnic...

Kwestie publiczno-prawne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

Kwestie publiczno-prawne: -koncesjonowanie -zezwolenia -normalizacje itd. Zasada wolności gospodarczej - przedsiębiorstwo ma swobodę w podejmowaniu i wykonywaniu działalności gospodarczej na równych prawach ze wszystkimi przedsiębiorcami. (art. 20 Konstytucji, art. 22 Konstytucji-ograniczenia ) ...

Normalizacja, bezpieczeńsstwo produktów i certyfikacja- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

2.zakaz nadużywania pozycji dominującej: narzucanie nieuczciwych cen albo bardzo odległych terminów płatności ograniczanie produkcji zbytu lub postępu technicznego stosowanie uciążliwych niejednolitych warunków umów stosowanie transakcji wiązanych stwarzanie konsumentom uciążliwych warunków doc...

Prawo gospodarcze- definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 896

PRAWO GOSPODARCZE (def.) znaczenie przedmiotowe - regulacja działalności gospodarczej (organizacja przedsiębiorstwa, konstytucja prawna, regulacja czynności handlowych) znaczenie przedmiotowe - prawna regulacja 3 rodzajów relacji: państwo - przedsiębiorca PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE przedsiębior...

Rodzaje spółek- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 756

Spółki kapitałowe: - substrat kapitałowy (zasada zmienności składu) : a) obowiązek współdziałania ograniczony do wniesienia wkładu b) nie ma zasady równości, podział zysku jest proporcjonalny do udziałów, proporcjonalny podział majątku. Wspólnicy mają tyle głosów co udziałów. - osobowość prawna ...

Spółdzielnie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

SPÓŁDZIELNIE 1.Cel: działalność gospodarcza, ubocznie działalność oświatowa, społeczna, kulturalna na rzecz członków i środowiska 2.Osoby tworzące: Członkami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne; Min. 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne oraz przy kombinacji mieszanej min. ...