Rodzaje spółek- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje spółek- opracowanie - strona 1 Rodzaje spółek- opracowanie - strona 2 Rodzaje spółek- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Spółki kapitałowe:
- substrat kapitałowy (zasada zmienności składu) :
a) obowiązek współdziałania ograniczony do wniesienia wkładu
b) nie ma zasady równości, podział zysku jest proporcjonalny do udziałów, proporcjonalny podział majątku. Wspólnicy mają tyle głosów co udziałów.
- osobowość prawna (to cecha normatywna - nadana ustawowo), mają wyłącznie odpowiedzialność za zobowiązania (a wspólnicy nie odpowiadają majątkiem prawnym). Jest opodatkowana podatkiem dochodowym, a wspólnicy tym samym podatkiem ale od osób fizycznych, lub prawnych - od dywidendy.
- struktura organizacyjna - mają strukturę organizacyjną, działają przez organy:
a) uchwałodawcze (Walne Zgromadzenie)
b) wykonawcze (Zarząd) c) kontrolne (Rada Nadzorcza - nie zawsze)
Zanim zostaną wpisane do KRS, to od momentu założenia spółki, jest ona spółką w organizacji tj. nie posiada osobowości prawnej, choć ma podmiotowość prawną. Możliwe jest utworzenie spółki kapitałowej - jednoosobowej.
SPÓŁKA Z.O.O.
Cel : każdy prawnie dopuszczalny
Wspólnicy : wszystkie osoby (fizyczne, prawne, ułomne), nazywa się je udziałowcami.
Umowa : musi zawierać określone elementy tresci, w formie aktu notarialnego.
Rejestracja : konstytutywna (w momencie rejestracji staje się osobą prawną)
Zdolność prawna : ma osobowość prawną
Majątek : 50 000 - minimalny kapitał
50 zł - minimalna wartość udziału
Udziały równe - każdy ma po 1 udziale
Udziały nierówne - każdy ma tyle ile chce
WKŁADY są wnoszone na pokrycie udziałów. Udziały są swobodnie zbywalne.
Prowadzenie spraw spółki : Zarząd (zwykła sprawa - każdy członek zarządu ; inne sprawy - uchwała większością głosów członków zarządu)
Rada Nadzorcza (Komisja Rewizyjna - mogą być powoływane organy kontrolne - dobrowolnie lub obowiązkowo jeśli wspólników jest więcej niż 20, a kapitał zakładowy przekracza 500 000zł. Reprezentacja : łączna (podpisy 2 członków zarządu, lub jednego członka zarządu) i prokurenta (podpisy lub oświadczenia woli). Zasady reprezentowania muszą być spisane do KRS.
Odpowiedzialność : odpowiada wyłącznie za swoje zobowiązania. Majątek wspólników (prywatny) jest bezpieczny. Subsydiarnie - odpowiadają członkowie zarządu, jeśli egzekucja z majątku spółki jest nieskuteczna.
SPÓŁKA AKCYJNA
Cel : każdy zgodny z prawem
Wspólnicy : Akcjonariusze
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz