Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 19

Znaczenie przedsiębiorstwa, sposoby prezentacji firmy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOSOBY PREZENTACJI FIRMY Początkowo firma była regulowana w Kodeksie Handlowym, który już nie obowiązuje, od 2001 roku wszedł Kodeks Spółek Handlowych. KH nie obowiązuje już w żadnym zakresie. Firma i prokura znalazły swoją regulację w KC. DEFINICJA FIRMY Firma - nazw...

Doliczananie kalkulacyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

Przykład 1 Sprzedano 400 sztuk wyrobu A po 10zł + VAT 7% 700 sztuk wyrobu B po 120zł + VAT 22% Koszty zarządu i sprzedaży: 3000 Sporządzić Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy), wycenić zapasy Zadanie nawiązuje do danych z poprzedniego wykładu… ! Produkcja w toku Wyroby ...

FIFO- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 1484
Wyświetleń: 3031

Kalkulacja podziałowa prosta Metody wyznaczania produkcji niezakończonej: 1. metoda kosztu przeciętnego 2. metoda kosztu bieżącego (FIFO) Ad. 1 W metodzie tej sumuje się koszty produkcji niezakończonej, poprzedniego okresu oraz k...

Kalkulacja podziałowa prosta- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1379

Kalkulacja podziałowa prosta Cel: wycena produkcji niezakończonej oraz kosztu jednostkowego (kjw) Produkcja w toku Wyroby KWW Kjw Sk PNZ (prod. niezak.) Koszty produkcy...

Kosztyi ich klasyfikacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 763

Koszty i ich klasyfikacja Koszty - zużucie czynników produkcji wyrażone w mierniku pieniężnym, związane z efektem użytecznym powstałym w danym okresie w jednostce Nakłady - zużycie czynników wytwórczych wyrażone w jednostkach naturalnych

Ramowy układ kalkulacyjny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1022

Ramowy (uproszczony) układ kalkulacyjny Materiały bezpośrednie + robocizna bezpośrednia + inne koszty bezpośrednie = wszystkie koszty bezpośrednie + koszty wydziałowe (pośrednie produkcyjne ) = koszt wytworzenia produktów + koszty zarządu + koszty sprzedaży = całkowity koszt własny produktu...

Misja firmy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

MISJA FIRMY „ZAWSZE I WSZĘDZIE NA CZAS”   ►         SZYBKOŚĆ - nasi pracownicy liczą się z twoim czasem; ►         JAKOŚĆ - wykonywane przez nas usługi są na wysokim poziomie; ►         ZANGAŻOWANE - troszczymy się o naszych klientów.   CELE FIRMY   ►         Zwiększenie zysków o 50% w stos...

Moralność- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1456

MORLANOŚĆ.ETYKA - moralność jest czymś co tkwi w życiu społecznym - etyka jest nauką o moralności, również używana jako zbiór norm (np. etyka sokratejska) - znaczenie ma więc dwojakie, jako nauka (znaczenie normatywne) - przedmiotem moralności są ludzkie zachowania, zachowania podmiotów mających ...

Bioetyka- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1218

BIOETYKA w najbardziej podstawowych sprawach, ludzie najbardziej się różnią: aborcja klonowanie eutanazja zapłodnienie in vitro przeszczep narządów od zwierząt tworzenie himer Przeciwnicy pewnych zdarzeń zaczynają się odwoływać do etyki. Np. jeśli chodzi o aborcję: poczęcie nowej istoty ni...

Etyczny pracodawca- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

Praca jako powinność człowieka W świetle myśli społecznej w całokształt życia polityczno-społeczno-gospodarczo-kulturowego wpisany jest zawsze człowiek. Ważną dziedzinę ludzkiego życia stanowi życie zawodowe. Wiąże się ono nierozerwalnie z pracą jako istotną funkcją człowieka. To właśnie praca jes...