Bioetyka- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bioetyka- opracowanie - strona 1 Bioetyka- opracowanie - strona 2 Bioetyka- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BIOETYKA
w najbardziej podstawowych sprawach, ludzie najbardziej się różnią:
aborcja
klonowanie
eutanazja
zapłodnienie in vitro
przeszczep narządów od zwierząt
tworzenie himer
Przeciwnicy pewnych zdarzeń zaczynają się odwoływać do etyki.
Np. jeśli chodzi o aborcję:
poczęcie nowej istoty nie zawsze jest czymś dobrym
nie każde życie ludzkie ma tą samą wartość
nie wszystkie gatunki ludzkie należą do homo sapiens
Kodeks Etyki Służby Cywilnej
akt prawny odnoszący się do etyki, jedyny obowiązujący w Polsce
odnoszący się do administracji rządowej i samorządowej
fundamentem kodeksu jest art. 153 konstytucji- w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej działa korpus służby cywilnej.
Rozwinięciem art. 153 konst. jest ustawa o służbie cywilnej i kodeks etyki służby cywilnej.
KESC jest poprzedzony zobowiązaniem, bowiem zarządzenie PRM z dnia 11 października 2002 ma ten kodeks upowszechnić (dokładnie szef służby cywilnej) nie tylko przez publikacje, stale monitorować sposób jego stosowania, a w razie zaistnienia potrzeby szef służby cywilnej jest upoważniony do dokonywania wykładni pojęć w nim zawartych
Brak w KESC sankcji (wie o nim niewielka liczba osób)
Kodeks zawiera 5 art. powiązanych z art. 153 Konstyt. ( 4 z nich bezpośrednio powiązanych z art. 153, a 1 reguluje po co jest służba cywilna, funkcje, organy, powinności, co z czego wynika)
Zawodowość
§ 3 KESC Członek korpusu służby cywilnej dba o rozwój własnych kompetencji, a w szczególności:
urzędnik ma być kompetentny, w tym co robi , ale z punktu etyki ma być profesjonalistą, musi sam dbać o swoje kompetencje, o rozwoju ich w ogóle nie wspominając( nie stoimy w miejscu, wiemy co się dzieje w dziedzinie, którą się zajmuje); urzędnik w stosunku do petenta ma władze ( próba podwyższania kwalifikacji jest trudna)
zdobycie wiedzy pozwalającej nam na pełną znajomość aktów prawnych ( czy akt pr. się zmienił, czy nie pojawił się nowy akt pr.)
znajomość wszystkich okoliczności w sprawie faktycznych i prawnych ( potrafie należycie je ustalić)
gotowość wykorzystania wiedzy innych:
współpracowników
podwładnych
biegłych ekspertów
odpowiedzialność każdego urzędnika za jakość wykonywanego zadania (urzędnik odpowiada nie tylko za część zadania wykonywanego przez siebie, ale za całość wykonywanego zadania- praca grupowa- odpowiedzialność solidarna)


(…)

… zgodnych ze swoją wiedzą i rolą opinii
nieuczestniczenie w strajkach i akcjach protestacyjnych, które niezakłócają normalnego funkcjonowania własnego urzędu w godzinach pracy (niedopuszczalny strajk okupacyjny, dopuszczalny strajk poza godzinami pracy w oddaleniu od urzędu)
zakaz otwartego wskazywania na swoje poglądy polityczne
nakaz eliminowania przez samych urzędników wpływów politycznych na rekrutacje…
… decyzji przy istnieniu konfliktów interesów)
art. 69 i 71 ustawy o służbie cywilnej
art. 7 ustawy o służbie cywilnej
Korupcja
kodeks karny
cywilnoprawna konwencja o korupcji ( Strasburg 1981)
żądanie albo proponowanie, wręczanie albo przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki lub jakiejkolwiek korzyści lub obietnicy takiej korzyści, które to zdarzenia wypaczają prawidłowe wykonanie jakiegokolwiek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz