Organy administracji publicznej i organy administrujące- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy administracji publicznej i organy administrujące- opracowanie - strona 1 Organy administracji publicznej i organy administrujące- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Organy administracji publicznej i organy administrujące
Zarówno państwo, jak i inne podmioty, którym państwo odstąpiło część swoich funkcji, muszą działać za pośrednictwem kogoś, kto faktycznie realizuje określone zadania i reprezentuje dany podmiot na zewnątrz. W związku z tym wprowadzone zostało pojęcie organu administracji publicznej (są to organy administracji państwowej i organy tych podmiotów, z którymi państwo dzieli funkcję administracyjną, np. organy samorządu terytorialnego). Natomiast organy pozostałych podmiotów, które funkcję administracji publicznej wykonują dodatkowo (np. organy zakładów administracyjnych) będą zawsze nazywane organami administracyjnymi. Kompetencja jest podstawową cechą organu administracji publicznej czyli organu administracyjnego. Sama jednak kompetencja, która polega na możności realizowania danej formy działania administracji może być wolą ustawodawcy przypisana także podmiotowi, który nie jest organem administracji publicznej (organem administracyjnym), czyli nie został co do zasady powołany do sprawowania administracji publicznej, a do wykonywania innych zadań. Taki podmiot, który ma kompetencję przyznaną wyraźnie jemu przez ustawę, nazywa się organem administrującym. Czyli organem administrującym jest każdy podmiot, któremu prawo przydaje funkcję administrowania, a przydanie to nastąpiło. W zakres organów administrujących wchodzą wszystkie organy administracyjne i inne podmioty.
Przykłady organów administrujących
Organ
Przykład
Organ państwowy oraz organ publiczny, który nie tylko pełni funkcje wynikające z jego powołania, ale także kompetencje przyznane mu przez prawo administracyjne, dzięki którym działa w sposób właściwy organom administracyjnym.
Prezydent RP - dzięki prerogatywom nadanym mu przez Konstytucję realizuje funkcję administracji publicznej.
Kierownicy państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych, którzy działają na terenie województwa oraz prowadzą sprawy z zakresu administracji publicznej.
Rektorzy uniwersytetu.
Kierownicy jednostek organizacyjnych państwa, którzy zostali upoważnieni przez starostę do wydawania decyzji administracyjnych.
Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.
Organy wykonawcze jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego odpowiednio upoważnione.
W sołectwie - sołtys, w dzielnicach i osiedlach - zarządy.
Organy jednostek organizacyjnych gminy, a także przedsiębiorstwa upoważnione do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Dyrektor miejskiego zakładu komunikacyjnego.
Organy organizacji społecznych i inne społeczne podmioty organizacyjne, które łączą funkcje charakterystyczne dla ich funkcjonowania z funkcjami administrowania zlecone im w drodze aktu normatywnego (ustawy).


(…)

… do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Dyrektor miejskiego zakładu komunikacyjnego.
Organy organizacji społecznych i inne społeczne podmioty organizacyjne, które łączą funkcje charakterystyczne dla ich funkcjonowania z funkcjami administrowania zlecone im w drodze aktu normatywnego (ustawy).
Polski Czerwony Krzyż, Polski Związek Łowiecki.
Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (odpowiednio upoważnione).
Stowarzyszenia i fundacje, np. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja TVN - nie jesteś sam.
Podmioty prywatne odpowiednio upoważnione realizujące zadania z zakresu administracji publicznej.
Prywatne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta.
Akty prawne:
- Konstytucja z 1997 r. - Ustawa z dnia 08.08.1996 r. o Radzie Ministrów…
… o wydawaniu rozporządzeń. Są to ministrowie - członkowie Rady Ministrów (obecnie Michał Boni). W 1997 r. po klęsce powodzi powołany został minister do spraw likwidacji skutków powodzi.
I jedni i drudzy wchodzą w skład rządu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz