Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 15

Metody i instrumenty rachunku efektywności w banku- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

Metody i instrumenty rachunku efektywności w banku. Ocena efektywności banku oznacza tworzenie i wykorzystywanie odpowiednich instrumentów do identyfikacji szans i zagrożeń oraz analizy zadań poszczególnych jednostek organizacyjnych banku. W tym celu niezbędna jest identyfikacja kosztów i przychodó...

Mierniki wartości dodanej oraz ich zastosowania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Mierniki wartości dodanej oraz ich zastosowania. Wśród wykorzystywanych miar wartości dodanej należy wymienić: SVA (Shareholder Value Added) - A. Rappaporta; EVA (Economic Value Added) - firmy Stern Stewart & Co.; Rynkową wartość dodaną MVA (Market Value Added); Dochód ekonomiczny EE (Econo...

Ocena efektywności oraz kalkulacja cen produktów i usług w bankowości ...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Ocena efektywności oraz kalkulacja cen produktów i usług w bankowości inwestycyjnej. Główne źródła dochodów w bankowości inwestycyjnej to: prowizje z tytułu pośrednictwa (broking), zyski z obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi na własny rachunek (dealing), prowizje z tytułu ...

Podstawy rachunku kosztów działań ABC- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

Podstawy rachunku kosztów działań ABC: Koncepcja rachunku kosztów działań ABC (Activity Based Costing) powstała pod koniec lat 80-tych XX w. i opiera się na założeniu, że bezpośrednią przyczyną powstawania kosztów nie są wytwarzan...

Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1890

Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych dzielimy: Ze względu na moment sporządzania na: prospektywny, retrospektywny. Ze względu na cel na: bezwzględny (absolutny), względny (relatywny, porównawczy), Ze względu na sposób przeprowa...

Sekurytyzacja aktywów- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

Sekurytyzacja aktywów Sekurytyzacja leżała u podstaw obecnego kryzysu finansowego. Pozwoliła ona na upłynnianie aktywów. Zamiast czekać na spływ należności wierzyciele pozbywali się wierzytelności i ryzyko transferowali na rynek kapitałowy. S...

Polska bankowość inwestycyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA POLSKA . Wg zakresu działalności o Niwersalne - mogą wykonywać pełen zakres działalności bankowej, z wyjątkiem zastrzeżonej dla banków specjalistycznych o Specjalistyczne: banki hipoteczne . Kasy mieszkaniowe,

Rodzaje rachunków bankowych. Leasing- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

Rodzaje rachunków bankowych Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych (ROR) Służy do przeprowadzania operacji rozliczeniowych i do gromadzenia oszczędności Rachunek bieżący - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania różnorodnych rozliczeń Na rachunku tym mogą ...

Wprowadzenie do historii filozofii- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 308
Wyświetleń: 875

1.Co to jest filozofia? Wymień działy filozofii i sformułuj pytania do każdego działu. Filozofia, z greki philosophia, to umiłowanie mądrości (gr. Phileo - kochać, sophia - mądrość). Rozwinęła się gdy istotom ludzkim przestało wystarczać magiczne rozumienie świata, była więc swego rodzaju ucieczką ...

Historia instytucji europejskiej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Historia instytucji europejskiej Pierwsze instytucje planowanie były przed II wojną światową, nasiliły się w trakcie wojny, a jeszcze bardziej po wojnie. Ce, społeczności międzynarodowej to ochrona godności człowieka. Płaszczyzną, na której może być ona chroniona to pokój i bezpieczeństwo międzynar...