Ocena efektywności oraz kalkulacja cen produktów i usług w bankowości inwestycyjnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena efektywności oraz kalkulacja cen produktów i usług w bankowości inwestycyjnej - strona 1 Ocena efektywności oraz kalkulacja cen produktów i usług w bankowości inwestycyjnej - strona 2

Fragment notatki:

Ocena efektywności oraz kalkulacja cen produktów i usług w bankowości inwestycyjnej.
Główne źródła dochodów w bankowości inwestycyjnej to:
prowizje z tytułu pośrednictwa (broking),
zyski z obrotu papierami wartościowymi i instrumentami finansowymi na własny rachunek (dealing),
prowizje z tytułu zarządzania aktywami (asset management).
Podstawowe elementy działalności banków inwestycyjnych to:
rodzaj wykonywanych funkcji (np. funkcja pośrednictwa),
sposób realizacji tych funkcji,
charakter uzyskiwanych przychodów.
Cechy charakterystyczne transakcji w bankowości inwestycyjnej:
świadczenie usług w czasie rzeczywistym w ścisłym współdziałaniu z klientem,
unikalność każdej operacji (pod względem: charakteru klientów, wartości i rodzaju aktywów, struktury transakcji, cen, terminów itp.).
Czynniki wpływające na wysokość przychodów banków inwestycyjnych:
wysokości opłat pobieranych przez giełdę (np. GPW) i inne instytucje pośredniczące (np. CeTO czy KDPW),
ogólny poziom kosztów (zwłaszcza kosztów stałych) banku,
poziom prowizji pobieranych przez inne banki i biura maklerskie,
preferencje dotyczące docelowej grupy klientów.
Dochód banku z tytułu prowizji na rynku wtórnym wynosi:
D = Przychody - Koszty = xi W - KKDPW - KGPW - KS - KZ Gdzie:
W - wartość zawartej przez klienta transakcji,
xi - prowizja biura maklerskiego,
KKDPW - opłaty pobierane przez KDPW z tytułu zawartej transakcji,
KGPW - opłaty pobierane przez GPW z tytułu zawartej transakcji,
KS - koszty stałe banku związane z realizacją zleceń,
KZ - koszty zmienne banku związane z realizacją zleceń.
W przypadku kontraktów terminowych dochód banku wynosi:
D = Przychody - Koszty = n Qi - KKDPW - KGPW - KS - KZ Gdzie:
n - liczba kontraktów terminowych w pojedynczej transakcji,
Qi - prowizja pobierana od pojedynczego kontraktu.
W przypadku emisji papierów wartościowych wynagrodzenie banku zależy od następujących czynników:
marka i rating emitenta oraz rodzaj działalności,
wielkość jego kapitałów własnych,
charakter zaciąganego długu (dla instrumentów dłużnych),
okres zapadalności papierów wartościowych (dłużnych),
aktualny i przewidywany poziom stóp procentowych,
ogólna sytuacja na rynku,
wielkość oferty (emisji).
Stopa oprocentowania dłużnych papierów wartościowych jest sumą stopy pozbawionej ryzyka i premii za ryzyko.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz