Rodzaje rachunków bankowych. Leasing- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje rachunków bankowych. Leasing- opracowanie - strona 1 Rodzaje rachunków bankowych. Leasing- opracowanie - strona 2 Rodzaje rachunków bankowych. Leasing- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje rachunków bankowych Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy dla osób fizycznych (ROR)
Służy do przeprowadzania operacji rozliczeniowych i do gromadzenia oszczędności
Rachunek bieżący - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania różnorodnych rozliczeń
Na rachunku tym mogą być gromadzone środki na specjalne cele - rachunki wydzielone W rachunku tym mogą być udzielane kredyty i pożyczki Rachunki pomocnicze - służące do przeprowadzania rozliczeń w innym banku lub w innych oddziałach tego samego banku niż bank prowadzący rachunek bieżący podstawowy.
Rachunki lokat terminowych - służą do gromadzenia i przechowywania nadwyżek pieniężnych w celu uzyskania odsetek w zamian za powierzone bankowi na określony czas środki pieniężne
Rachunek skonsolidowany (koncentryczny lub inaczej zintegrowany) służy przedsiębiorstwom o rozbudowanej strukturze, w skład której wchodzi wiele przedsiębiorstw, oddziałów lub placówek.
Działa na zasadzie rachunku zbiorczego
Rachunek przejściowy - służy przedsiębiorstwu w fazie organizacji, niemającym uregulowanej sytuacji prawnej Po uregulowaniu sytuacji prawnej przedsiębiorstwo może zwrócić się do banku o otwarcie rachunku bieżącego Rachunek dla operacji zagranicznych -prowadzony w walutach zagranicznych, służy do rejestracji operacji związanych z obrotem międzynarodowym
Rachunek Nostro - rachunek który dany bank posiada w innym banku w kraju lub za granicą
Rachunek Loro - rachunek który bank otworzył i prowadzi dla innego banku Elementy umowy rachunku:
Strony umowy Czas trwania Opłaty za prowadzenie rachunku Warunki umowy
Oprocentowanie Zasady kapitalizacji odsetek Dodatkowe usługi
Dodatkowe finansowanie powiązane z rachunkiem
Osoby upoważnione do korzystania z rachunku Maksymalna kwota wypłaty
Numer rachunku Formy rozliczeń w jakich uczestniczą banki:
Przelewy Akredytywy
Inkaso bankowe Inkaso dokumentowe
Polecenie zapłaty Zlecenie stałe Gwarancja
Czynniki wpływające na wysokość opłat :
saldo rachunku ilość operacji rodzaje usług z których będziemy korzystać
Rodzaje inwestycji jakie przedsiębiorstwo może przeprowadzać
rzeczowe grunty budynki maszyny urządzenia
wyposażenie środki transportu


(…)

… tym bardziej widoczne ryzyko rynkowe Im dłuższy, tym większy koszt inwestycji
Podstawowe kwestie dla badania opłacalności projektu inwestycyjnego:
Oszacowanie przepływów pieniężnych
Określenie poziomu stopy dyskontowej
Określenie progu rentowności i analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego
Strategia finansowania przedsiębiorstwa Jest to zbiór kryteriów i reguł postępowania podporządkowanych realizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz