Leasing i formy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Leasing i formy - strona 1 Leasing i formy - strona 2 Leasing i formy - strona 3

Fragment notatki:

Leasing Leasing - polega na przekazaniu przez leasingodawcę rzeczy, lub prawa majątkowego ( Np. maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, itd .) leasingobiorcy do korzystania w zamian za okresowe opłaty. Głównymi, bezpośrednimi uczestnikami transakcji są, zatem leasingodawca i leasingobiorca . Formy leasingu: Leasing operacyjny - polega na odpłatnym przekazaniu leasingobiorcy obiektów majątku w celu umożliwienia mu realizacji określonych zadań. Czas trwania umowy jest stosunkowo krótki, krótszy, od okresu możliwości użytkowania majątku. Leasing finansowy - zwany również kapitałowym, wiąże się z zawieraniem umów na znacznie dłuższy czas, zbliżony do całego okresu amortyzacji obiektu. Leasingodawca nie może odstąpić od umowy, natomiast leasingobiorca, w przypadku ewentualnego odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zapłacenia właścicielowi odszkodowania, często równego opłacie za pozostający okres najmu. Zalety leasingu :
Alternatywne źródło pozyskania wyposażenia przedsiębiorstw, które mają ograniczone możliwości kapitałowe.
Wyposażenie może być wzięte w leasing (operacyjny), w okresie, kiedy jest rzeczywiście eksploatowane.
Wyposażenie może być wzięte w leasing (finansowy) na okres dłuższy niż występujący w finansowaniu konwencjonalnym. Okres spłaty kredytu lub pożyczki jest zazwyczaj krótszy od ekonomicznego życia obiektu.
Leasing może być kalkulowany w stawkach stałych, co pozwala uniknąć ryzyka towarzyszącego finansowaniu średniookresowemu wynikającemu ze zmian stopy procentowej.
Leasing umożliwia przedsiębiorstwu zachowanie dotychczasowych źródeł kredytu i wykorzystanie go na inne cele.
Leasing często zapewnia pełne finansowanie wyposażenia.
Leasing pozwala na szybsze i bardziej elastyczne dopasowanie wyposażenia do potrzeb.
Umowy kredytowe często zawierają liczne zastrzeżenia, które rzadziej występują w umowie kredytowej.
Opłaty leasingowi obniżają podstawę opodatkowania.
Przedsiębiorstwo unika kosztów emisji papierów wartościowych, które ponosiłoby w przypadku finansowania inwestycji funduszami z emisji papierów wartościowych. Wady leasingu: Koszty są często wyższe niż w przypadku zakupu wyposażenia.
Utrata amortyzacji, wartości końcowej (likwidacyjnej), oraz ulg inwestycyjnych.
Straty, jakie przedsiębiorstwo może ponieść, kiedy przedsięwzięcie bazujące na wyposażeniu z leasingu okaże się nietrafne. Banki komercyjne (ang. commercial banks ) - są wyspecjalizowanymi instytucjami finansowymi trudniącymi się obsługą i organizowaniem ruchu pieniądza między jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenie środków pieniężnych, udzielenie kredytów i pożyczek oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczą usługi klientowi masowemu. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane mianem czynności bankowych.

(…)

… uwzględnić fakt gospodarowania powierzonymi im środkami, w formie nie tylko kapitału akcyjnego, lecz także depozytów i lokat, które z kolei są podstawą świadczonych usług (Np. kredytowych) przynoszących dochód.
Rodzaje banków komercyjnych:
banki uniwersalne;
banki wyspecjalizowane (Np. hipoteczne, inwestycyjne, wspierające budownictwo mieszkaniowe etc.).
Podział banków ze względu na prawną formę…
… komercyjne kreują pieniądz bezgotówkowy. Rozliczenia między jednostkami mającymi rachunki w bankach odbywają się za pomocą tych rachunków z wykorzystaniem odpowiedniej techniki księgowej. Pieniądz bezgotówkowy przepływa pomiędzy rachunkami różnych podmiotów gospodarczych, zlokalizowanymi w tym samym, bądź w różnych bankach.
Wkłady pierwotne - są podstawą działania banków komercyjnych, są to wkłady klientów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz