Korporacje prawa publicznego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3311
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Korporacje prawa publicznego- opracowanie - strona 1 Korporacje prawa publicznego- opracowanie - strona 2 Korporacje prawa publicznego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Korporacje prawa publicznego
Podmiot administracji publicznej wyposażony we władztwo administracyjne ukonstytuowany wg zasady członkowstwa i istniejący niezależnie od liczby i zmiany członków. Istotą korporacji jest więc udział w niej pewnej grupy osób, które je stanowią. Podstawową formą korporacji jest samorząd terytorialny, któremu państwo przekazuje znaczną część swojej funkcji administracyjnej, a jednocześnie wyposaża go w osobowość prawną, w tym w osobowość prawną w dziedzinie prawa publicznego. Pozostałe kategorie samorządu publicznego nazywa się samorządami specjalnymi, ponieważ w ich skład nie wchodzą już wszyscy, ale grupy osób wyodrębnione na podstawie szczególnego kryterium, np. samorząd zawodowy jednoczący grupy społeczne wykonujące ten sam zawód, np. samorząd zawodowy adwokatów, radców prawnych, notariuszy, lekarzy. Celem tworzenia tego rodzaju samorządu jest potrzeba sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów przez jego członków w granicach interesu publicznego. Szczegółowy zakres kompetencji samorządu zawodowego powinny określać ustawy.
Zadania samorządu zawodowego:
współdziałanie z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej oraz z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonaniem danego zawodu;
opiniowanie i występowanie z inicjatywami w zakresie aktów prawnych dotyczących tego zwodu, prowadzenie szkoleń;
ustalanie zasad etyki danego zawodu;
decydowanie o nabywaniu i pozbawianiu uprawnień członków korporacji.
Inna forma samorządu specjalnego to samorząd gospodarczy. Jednostkami organizacyjnymi są tu izby gospodarcze zorganizowane na podstawie kryterium regionalnego. Są to organizacje dobrowolne, reprezentujące interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej w szczególności wobec organów państwowych. Szczególnym ich zadaniem jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej.
Zakład administracyjny
Zadania z zakresu administracji publicznej wykonywane są również przez specyficzną i bardzo zorganizowaną grupę podmiotów, którą określa się mianem zakładów administracyjnych lub zakładów publicznych. Pojęcie zakładu administracyjnego nie jest jednoznaczne i występuje w wielu kontekstach znaczeniowych.
Definicje (nie uczyć się na pamięć!):
W znaczeniu potocznym - zazwyczaj utożsamiamy z przedsiębiorstwem, spółką lub miejscem pracy
W rozumieniu ekonomicznym - jednostka gospodarcza wyodrębniona pod względem techniczno-organizacyjnym z całości gospodarki uwspółcześnionej, ale nie stanowią jeszcze przedsiębiorstwa, spółki
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz