Pieniądz. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Szkoda- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pieniądz. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Szkoda- opracowanie - strona 1 Pieniądz. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Szkoda- opracowanie - strona 2 Pieniądz. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Szkoda- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność odszkodowawcza
Są tu 3 reżimy - dwa podstawowe i trzeci pomocniczy:
odpowiedzialność z czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) - delikt to zachowanie ludzkie zawinione, którym osoba fizyczna wyrządza komuś szkodę, a czyn niedozwolony - to szersze pojęcie oznaczający odpowiedzialność nie tylko za czyn własny (nie tylko na zasadzie winy, ale również i ryzyka bądź słuszności). Cechą tej odpowiedzialności jest to, że ta odpowiedzialność jest bezpośrednia - wiąże się bezpośrednio z faktem wyrządzenia szkody niezależnie od tego, czy strony były związane węzłem obligatoryjnym czy nie (np. bank obrabowany przez własnych ochroniarzy - tu jest węzeł obligatoryjny). Przesłanki przy tym reżimie:
działanie bądź zaniechanie wyrządzające szkodę (zaniechanie jest przy nakazie zachowania czynnego - ratownik, lekarz - gdy z mocy przepisów prawa należało działać
szkoda
adekwatny związek przyczynowy (art. 361 § 1 kc) - zobowiązanie do odszkodowania następuje tylko za normalne następstwa danego działania; związek miedzy działaniem (zaniechaniem) a szkodą.
Te przesłanki muszą wystąpić koniecznie kumulatywnie, inaczej nie będzie odszkodowania.
Zasada odpowiedzialności - w oparciu o jaką zasadę sprawca będzie odpowiadał i czy w ogóle będzie odpowiadał:
- zasada winy - jeśli przepis milczy, trzeba tę winę wykazać, chyba że jest domniemanie winy (sprawca musi udowodnić brak swojej winy - ekskulpacja);
- zasada ryzyka - brak winy nie wyłącza odpowiedzialności, trzeba tu wykazać przesłankę egzoneracyjną - że działanie było zgodne z prawem, legalne (choć jest jeden wyjątek - względy natury moralnej);
- zasada słuszności - siła wyższa, wyłączna wina poszkodowanego, wina osoby trzeciej, za którą nie ponosi się odpowiedzialności.
odpowiedzialność kontraktowa - odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania; art. 471 kc - tylko na tym przepisie się opiera: dłużnik odpowiedzialny jest za naprawienie szkody wyrządzonej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba człowiek nie ponosi za to odpowiedzialności. Przesłanki (muszą wystąpić kumulatywnie):
najpierw musi zaistnieć ważnie zobowiązanie i od tego przy analizie sprawy trzeba zacząć, bo umowa nieważna nie wywołuje żadnych skutków prawnych, więc nie powstaje tu zobowiązanie (np. umowa sprzeczna z prawem, wady świadczenia woli, brak wymaganej formy szczególnej);
całkowite niewykonanie zobowiązania albo nienależyte wykonanie zobowiązania lub wykonanie zobowiązania w sposób sprzeczny z treścią zobowiązania - np. nie w terminie, nie w takim miejscu, przedmiot świadczenia ma wady;


(…)

…, i prawna
szkoda na osobie - dotyczy osoby poszkodowanego, a nie jego mienia; w grę ty wchodzą zasadniczo osoby fizyczne (uszczerbki na zdrowiu, wypadki, ale tu nie tylko wyłącznie jest krzywda); ta szkoda może też powodować szkodę majątkową (np. koszty leczenia) i obok zadośćuczynienia będzie tu też odszkodowanie
kryterium ze względu na wysokość szkody
szkoda rzeczywista - faktyczny uszczerbek doznany…
… przez ubezpieczonego
FRANSZYZA - minimalna wysokość szkody, która nie zostaje naprawiona przez ubezpieczyciela (koszty zbadania szkody - ubezpieczyciele ubezpieczają się od tych kosztów), np. ubezpieczenie nie należy się za szkody mniejsze niż 1 tys. zł. Rodzaje franszyzy:
potrącalna - np. 100 zł franszyza, a szkoda = 200 zł - franszyza ulega potrąceniu i odszkodowanie = 100 zł
niepotrącalna - szkoda = 200…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz