Świadczenie zmierzające do naprawienia szkody - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1204
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenie zmierzające do naprawienia szkody - omówienie  - strona 1 Świadczenie zmierzające do naprawienia szkody - omówienie  - strona 2 Świadczenie zmierzające do naprawienia szkody - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

ŚWIADCZENIE ZMIERZAJĄCE DO NAPRAWIENIA SZKODY
Funkcje odszkodowania
Trzy rodzaje funkcji społecznych:
funkcja kompensacyjna- polega na wyrównaniu szkody doznanej przez poszkodowanego i doprowadzeniu do takiej sytuacji, jak gdyby zdarzenie wywołujące szkodliwe następstwa nie nastąpiło
funkcja represyjna- zadanie osobie odpowiedzialnej za szkodę dolegliwości, związanej z ciążącym na niej obowiązkiem świadczenia odszkodowawczego
funkcja prewencyjna i wychowawcza- polega na oddziaływaniu norm prawnych wyznaczających odpowiedzialność odszkodowawczą a zwłaszcza orzeczeń stosujących te normy, w kierunku kształtowania lub umacniania postaw ludzi sprzyjających zapobieganiu wyrządzaniu szkód.
KC stanowi zasadę adekwatności szkody i świadczenia zmierzającego do naprawienia szkody
Przyczynienie się poszkodowanego
W przypadku takim obowiązek naprawienia szkody ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do stopnia winy obu stron. Za przyczynienie się poszkodowanego uważa się jedynie jego zachowanie stanowiące odrębny i samodzielny względem przyczyny głównej czynnik kazulany. Przyczynienie się poszkodowanego otwiera możliwość obniżenia odszkodowania. Należy brać pod uwagę stopień winy, a ponadto inne okoliczności, np. stopień przyczynienia się, pobudki, jakimi się kierował, ect. Inne ograniczenia obowiązku naprawienia szkody
Na podstawie art. 440 KC sąd zyskał kompetencję do miarkowania odszkodowania w stosunkach między osobami fizycznymi, gdy ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego.
Obowiązek naprawienia szkody może być ograniczony tylko do poniesionej przez poszkodowanego straty. Odszkodowanie nie może przekraczać wartości utraconej lub uszkodzonej rzeczy.
Spotykane są też ograniczenia co do określonej z góry sumy pieniężnej. Te i inne rodzaje ograniczeń obowiązku naprawienia szkody można ustanowić w umowie stron.
Sposób naprawienia szkody
Od wyboru poszkodowanego zależy, czy naprawienie szkody powinno nastąpić przez przywrócenie stanu poprzedniego (restytucja naturalna), czy też przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Prawo wyboru jest ograniczone. poszkodowany musi poprzestać na odszkodowaniu pieniężnym w dwóch przypadkach:
gdyby przywrócenie stanu poprzedniego przez restytucję naturalna było niemożliwe- dotyczy to przypadków zniszczenia rzeczy o charakterze unikatowym, szkody polegającej na utraconych korzyściach
gdyby ten sposób naprawienia szkody pociągał za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności albo koszty.
Ponadto prawo wyboru sposobu naprawienia szkody jest wyłączone, gdy pieniężne odszkodowanie jest z góry wskazane w przepisach regulujących odpowiedzialność odszkodowawczą. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz