Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 106

Rekrutacja zewnętrzna - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Rekrutacja zewnętrzna Jeżeli organizacja postanawia zwiększyć swoją liczebność poprzez wyjście na zewnętrzny rynek pracy mamy do czynienia z rekrutacją zewnętrzną. Zasadniczym wyróżnikiem takiej metody jest obszar w obrębie którego kandydaci są poszukiwani, zaś ukoronowaniem tych poszukiwań jest w...

Wszechstronna rozmowa kwalifikacyjna - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Wszechstronna rozmowa kwalifikacyjna K. Lanz wyróżnia trzy cele przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej: dokonanie oceny kandydata, poinformowanie kandydata o zakładzie, poprawa public relations firmy. Według niej przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej pozwala na wyrobienie sobie obrazu kandyd...

Zakres pojęcia „zarządzanie zasobami ludzkimi”

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2646

Zakres pojęcia „zarządzanie zasobami ludzkimi” Pojęcie „zarządzania zasobami ludzkimi” wywodzi się z literatury amerykańskiej i było wyrazem poszukiwania nowej formuły sprawowania funkcji personalnej firmy, odmiennej od praktykowanej ówcześnie, a określanej mianem „personal management”. Formuła ta ...

Analiza ekonomiczna - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa obejmuje m.in.: uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw rachunkowość w przedsiębiorstwach reguły postępowania przy rozliczeniach zawartość sprawozdań finansowych kluczowe czynniki kontroli sprawozdania i analizy finansowe rozliczenia finansowe przedsiębior...

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (planowanie operacyjne -organizacja planowania, cele, metody, narzędzia oraz doskonalenie planowania) planowanie operacyjne działalności operacyjnej: Cele kierowania operacyjnego: Cel główny: przynoszenie zysku Cele szczegółowe: zwiększenie sprzedaży wart...

Planowanie, organizowanie - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

PLANOWANIE Planowanie - jest powtarzalnym procesem organizacyjnym. Wyznaczany jest cel organizacji i określany sposób osiągnięcia tego celu. Pozwala ono na: - uzyskanie przez organizację stosownych środków - działanie członków zgodne z przyjętymi procedurami - śledzenie i pomiar stopnia realizac...

Plany strategiczne i operacyjne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Plany strategiczne i operacyjne 10 czynników planu: a) zasoby - to, co ma być wykonane b) metody, procesy, procedury - jak ma być plan realizowany c) zadania - ustalenie jakie czynności mają być wykonane d) porządek lub procedury - ustalenie harmonogramu e) osoby - przyporządkowanie zadań do k...

Podstawowe zależności opisujące organizację - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

Podstawowe zależności opisujące organizację Zintegrowany System zarządzania Jakością opiera się na ISO 9001, normie BHP, normie o ochronie środowiska itp.) System Zarządzania Jakością to: struktury organizacyjne procedury procesy zasoby „Business Excellence” Warunki realizacji zadań: (oparte ...

Pojęcie jakości - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 98
Wyświetleń: 644

Pojęcie jakości, zarządzania jakością systemy zarządzania jakością ISO 9001:2000 narzędzia zarządzania jakością droga ciągłego doskonalenia organizacji z wykorzystaniem systemu zarządzania jakością Jakość - stopień w jakim zbiór istniejących samych w sobie właściwości spełnia wymagania Pojęcia ...

Teoria przedsiębiorstwa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

TEORIA PRZEDSIĘBIORSTWA Struktury organizacyjne STRUKTURA LINIOWA jest najprostszym i podstawowym typem organizacji pracy. Opiera się ona na wyodrębnieniu kierownika oraz podlegającym mu pracowników. Zespół pracujący nad danym zadaniem charakteryzuje się tym, że wszyscy współpracownicy znajdują s...