Analiza ekonomiczna - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - omówienie - strona 1 Analiza ekonomiczna - omówienie - strona 2 Analiza ekonomiczna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa obejmuje m.in.:
uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw
rachunkowość w przedsiębiorstwach
reguły postępowania przy rozliczeniach
zawartość sprawozdań finansowych
kluczowe czynniki kontroli
sprawozdania i analizy finansowe
rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
metody rachunkowe wykorzystywane w analizach:
metoda podstawień łańcuchowych
metoda reszty
metoda wskaźnikowa metoda funkcyjna
metoda podstawień krzyżowych
wskaźniki stosowane w analizie
Uwarunkowania rozwojowe przedsiębiorstw
proces dostosowywania rachunkowości do przepisów UE trwa od 1991 r.
tendencja do tworzenia globalnego społeczeństwa informacyjnego
konieczność transformacji gospodarek narodowo-państwowych
globalizacja finansowa i pieniężna, informacyjna oraz transportowa
ekspansja wielu firm na rynkach międzynarodowych i przepływ kapitału
Przewiduje się, że do 2010 r. zostanie utworzony wspólny obszar gospodarczy między USA a UE
W rachunkowości będą stosowane wspólne:
terminologia
zasady
procedury
reguły
ujednolicone miary
Konieczność częstej wymiany parku maszynowego (nowe lepsze technologie, większe wydajności, niezawodność pracy maszyn i urządzeń, automatyzacja procesów, ochrona środowiska itp.)
Tendencja do elastyczności działania, kreatywności, myślenia, innowacyjności w przedsiębiorstwie, wdrażania rozwiązań systemowych.
Tendencja do poszukiwania nisz rynkowych i ogromna operatywność działania przedsiębiorstw.
Rachunkowość w przedsiębiorstwach
Cechy:
wyrażenie wszystkich procesów gospodarczych w mierniku pieniężnym pozwalającym sprowadzić je do wspólnego mianownika
dokonywanie rejestracji procesów gospodarczych wyłącznie na podstawie dokumentów źródłowych, stwierdzających fakt wystąpienia operacji gospodarczej
stosowanie do rejestracji specyficznych urządzeń księgowych; podstawowym urządzeniem jest konto
określenie przekrojów informacji o działalności gospodarczej jednostki przez opracowanie zakładowego planu kont
stosowanie do rejestracji operacji gosp. na kontach zasady podwójnego zapisu
zachowanie ciągłości rejestracji operacji gosp. w kolejnych latach kontynuacji działalności jednostki dzięki zastosowaniu metody „od bilansu do bilansu”
potwierdzenie wiarygodności rejestracji operacji gosp. i stanów finansowo-majątkowych poprzez inwentaryzację; w razie wystąpienia różnic między stanem rzeczywistym a stanem ewidencyjnym, dokonuje się korekty stanu ewidencyjnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz