Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 105

Sponsoring - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

Sponsoring W poprzednim rozdziale przedstawiliśmy podstawowe narzędzia kreowania wizerunku przedsiębiorstwa. W tym zajmiemy się dalszymi z nich, choć nie mniej ważnymi. Pierwszym z tych narzędzi jest zespół działań określanych spójnie mianem sponsoring. Początki sponsoringu sięgają czasów starożytn...

Targi jako narzędzie PR - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Targi jako narzędzie PR Targi to kolejny bardzo dobry instrument służący tworzeniu lub poprawie istniejącego już wizerunku organizacji. Sam udział w charakterze zwiedzającego daje duże korzyści, jednak udział firmy w targach pozwala wpływać na wizerunek firmy poprzez odpowiedni wygląd stoiska i włas...

Źródła naboru - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Źródła naboru Tematem tego rozdziału jest teoria rekrutacji, oraz pojęcia z nią związane. ORGANIZACJA Wakaty Wewnętrzny rynek pracy REKRUTACJA SELEKCJA Pula Kandydatów zewnętrzny rynek pracy W ramach rekrutacji istnieje szereg źródeł naboru, zasadniczo jednak ważne jest wymienienie zewnętrzn...

Cele i bariery pracy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Cele pracy Zastanawiając się nad przyczynami słabej motywacji do pracy, badacze wskazują na niedostatki czy błędy w informowaniu pracowników o celach i zadaniach przedsiębiorstwa, o jego strategii. Chodzi tu przede wszystkim o znajomość i przynajmniej częściową akceptację i zgodność: celów przedsi...

Koncepcje i modele motywacji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2898

Koncepcje i modele motywacji Podejście tradycyjne. Najlepszym przykładem tradycyjnego podejścia do motywacji pracownika jest praca Frederica W. Taylora. Jak wiemy sugerował on używanie bodźcowego systemu płac. Był przekonany, iż kierownictwo ma bogatszą wiedzę na temat pracy na poszczególnych stano...

Motywacyjne znaczenie nagród i kar - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1295

. Motywacyjne znaczenie nagród i kar Podstawowym zadaniem systemu motywacyjnego jest pobudzenie, poprzez szeroko rozumiane nagrody i kary, do wydajnej i efektywnej pracy. Obie z tych technik - karanie i nagradzanie - wywołują zawsze w przedsiębiorstwie najwięcej sporów i kontrowersji. Motywowanie ...

Płaca jako instrument oddziaływania motywacyjnego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3094

. Płaca jako instrument oddziaływania motywacyjnego Szczególne miejsce w systemie motywowania zajmują wynagrodzenia, co wynika ze spełnianych przez nie funkcji. Jedną z nich jest funkcja dochodowa, wynikająca stąd, że wynagrodzenie stanowi istotny składnik dochodów osiąganych przez pracowników. Det...

Pozapłacowe środki pobudzania motywacji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Pozapłacowe środki pobudzania motywacji Ocena pracownicza Podstawą dobrze prowadzonej polityki personalnej jest dokładana znajomość stanu zasobów ludzkich, czyli umiejętności i możliwości własnych pracowników. Znajomość tego potencjału pozwala na właściwe "zagospodarowanie" personelu, zg...

Ramy prawne i wymagania proceduralne - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Ramy prawne i wymagania proceduralne Każda rekrutacja musi być przeprowadzana, oprócz metod według jakich jest prowadzona, w zgodzie z przepisami prawa. Taką umową, którą ma moc prawa jest umowa o pracę, stanowiąca dowód zatrudnienia dla obu stron: organizacji i pracownika. Zgodnie z Kodeksem prac...

Rekrutacja wewnętrzna - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 581

Rekrutacja wewnętrzna Rekrutacja wewnętrzna jest to rekrutacja oparta o wewnętrzny rynek pracy, który stanowią osoby zatrudnione w firmie. Wewnętrzny proces rekrutacji personelu jest powiązany z mniejszymi kosztami, niż w przypadku innych metod poszukiwania wartościowych kadr, czy też siły robocze...