Plany strategiczne i operacyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plany strategiczne i operacyjne - omówienie - strona 1 Plany strategiczne i operacyjne - omówienie - strona 2 Plany strategiczne i operacyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Plany strategiczne i operacyjne
10 czynników planu:
a) zasoby - to, co ma być wykonane
b) metody, procesy, procedury - jak ma być plan realizowany
c) zadania - ustalenie jakie czynności mają być wykonane
d) porządek lub procedury - ustalenie harmonogramu
e) osoby - przyporządkowanie zadań do konkretnych osób
f) ponowne określenie celu - związanego z planem
g) miejsce - określenie gdzie dane zadania mają być wykonane
h) wiążące terminy - rozkłady i harmonogramy
i) punkty - określenie miejsc kontroli planu
j) wyznaczone miary - w jaki sposób oceniać skuteczność, czy realizacja planu jest mierzona
Planowanie w przedsiębiorstwie
podejście procesowe
podejście systemowe
SYSTEM
Struktury organizacyjne Dokumentacja Procesy Zasoby
ciągłe doskonalenie
Każda organizacja powinna być:
efektywna
skuteczna ↔ CWQC - Partycypacyjny proces doskonalenia (współuczestnictwo)
wydajna utożsamiany z TQM
Działalność gospodarcza
Zbiór operacji gospodarczych (wytwarzanie, sprzedaż (z zyskiem)) określonych dóbr (wyrobów gotowych) lub sprzedaż dóbr zakupionych od innych podmiotów gospodarczych (towarów) bądź odpłatne (z zyskiem) świadczenie usług.
Przykłady działalności gospodarczej:
wytwórcza
budowlana
handlowa
usługowa
Prowadzona w celach zarobkowych i na własny rachunek
Jednostki prowadzące działalność gospodarczą:
- osoby fizyczne
- osoby prawne (SA., Sp. z o.o., spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe)
- jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej
spółka jawna spółka cywilna spółka komandytowa
utworzone zgodnie z przepisami prawa, muszą mieć wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który zawiera:
- oznaczenie podmiotu gospodarczego
- przedmiot działalności gospodarczej
- miejsce wykonywania działalności
- datę rozpoczęcia działalności
Geneza przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa - produkty historyczne
Powstały wraz z rozwojem stosunków towarowo-pieniężnych (ośrodki stosowania racjonalnego gospodarowania)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz