Spółki osobowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki osobowe   - strona 1 Spółki osobowe   - strona 2 Spółki osobowe   - strona 3

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, spółki osobowe i
Kapitałowe,( sem. IV)
Podstawowe cechy spółek osobowych i
kapitałowych oraz czynniki decydujące o
wyborze formy prawnej:
Czynniki decydujące o wyborze formy
prawnej:
 Tryb i warunki założenia przeds
 Skala i rodzaj odpowiedzialności przeds i
jego właścicieli wobec wierzycieli
 Zasady podziału zysku i pokrywania
straty przeds
 Możliwości powiększania kapitału firmy
 Możliwości uczestnictwa w rynku
kapitałowym rodzaj organów
zarządzających przeds
 Osoby upoważnione do reprezentowania
przeds na zewnątrz
 Korzyści kosztowe i podatkowe
 Stosowna forma księgowości
 Stopień upubliczniania działalności przeds
 Tryb likwidacji firmy
Cechy spółek osobowych:
 Oparcie działalności spółki na pracy
wspólników
 Osobista, solidarna odpowiedzialność
majątkowa wspólników za zobowiązania
spółki
 Wspólnota celów i majątku
 Trwałość składu osobowego wspólników
dla osiągnięcia wspólnego celu i tym
samym obowiązek lojalności wobec
spółki
 Prawo każdego wspólnika do
bezpośredniego prowadzenia i kontroli
spraw spółki
 Brak osobowości prawnej
Cechy spółek kapitałowych:
 Powstawanie na podstawie umowy w
formie aktu notarialnego
 Podleganie wpisowi do KRS
 Prowadzenie na podstawie przepisów
kodeksu spółek handlowych
 Posiadanie osobowości prawnej
 Zmienny układ wspólników
 Ograniczona odpowiedzialność
wspólników za zobowiązania spółki do
wysokości wniesionych przez nich
wkładów kapitałowych
 Nieprowadzenie przez wspólników
bezpośrednio spraw spółki, choć
wspólnicy mogą być członkami jej władz
 Zapewniona trwałość spółki, gdyż śmierć
wspólników lub pozbycie się przez nich
praw wynikających z posiadania akcji nie
zagraża egzystencji spółki i nie wymaga
nowej umowy
SPÓŁKI OSOBOWE:
Przedsiębiorstwo indywidualne:
prowadzone i reprezentowane przez
właściciela, który odpowiada w sposób
wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie
zobowiązania wynikające z działalności
firmy, zarówno majątkiem przeds jak i ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz