Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 107

Zarządzanie firmą XXI wieku - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 49
Wyświetleń: 385

Zarządzanie firmą XXI wieku są różne sposoby organizacji tego samego biznesu dopuszcza się hybrydowe struktury organizacyjne można w różny sposób zarządzać personelem istnieje możliwość wykorzystania uniwersalnych technologii zakończenie ery zarządzania „nakazu kontrolnego” firma może być ulok...

Konflikty w organizacji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 749

Konflikty w organizacji Z sytuacjami czy zachowaniami konfliktowymi spotykamy się niemal codziennie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. W teorii organizacji i zarządzania konflikt jest sytuacją, w której zawsze występują co najmniej dwie strony, gdzie jedna z nich podejmuje świadome wysiłki...

Mobbing - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 987

MOBBING Mobbing jest zjawiskiem negatywnym, którym dotknięty może być pracownik, cała organizacja, a także całe społeczeństwo. Ogólnie mobbingiem nazywa się długotrwały proces nękania pracownika, stosowany systematycznie, który godzi w godność , osobowość, psychikę bądź fizyczność człowieka. Stanow...

Home Banking - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Home Banking Wprowadzenie ISOF wyposażony jest w funkcje obsługi bankowości elektronicznej. Funkcje te, dzięki wykorzystaniu specjalnych sprzęgów, są w stanie odebrać lub przygotować dane dla popularnych systemów typu Home Banking, jak Baset, Bresok, InterBresok, Multicash. Dzięki temu oszczędzany...

Moduł raportów - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Moduł raportów Wprowadzenie System finansowo-księgowy zawiera moduł raportów. Przy jego pomocy zdefiniować można dowolne zestawienia informacyjne, budowane na podstawie księgi głównej.Dostarczone zestawienia informacyjne mogą być następnie wykorzystane w procesie kontroli finansowej i zarządzania....

Obsługa sekretariatu - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Obsługa sekretariatu Wprowadzenie ISOF integruje w sobie mechanizmy wspomagające pracę biura firmy. Dzięki temu biuro wyposażone zostaje w zintegrowany zestaw narzędzi pozwalających wykonywać zadania bez konieczności uruchamiania wielu różnych programów. Funkcjonalność ISOF dostarcza bogatego ze...

Przetwarzanie faktur. Zestawienia VAT - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Przetwarzanie faktur obcych elektronicznych lub skanowanych w systemie DMS Wprowadzenie W świetle ustawy o rachunkowości możliwe jest przechowywanie i udostępnianie dokumentów zakupowych w postaci elektronicznej na nośniku trwałym, jeżeli istnieje możliwość ich wydrukowania. W przygotowaniu znajdu...

Rachunkowość - omówienie - System ISOF

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Rachunkowość Możliwości Obsługa Rachunkowości w systemie ISOF obejmuje następujące dziedziny: księgowość (dekretacja, system FK lub Książki podatkowej), zakupy, majątek trwały, rejestry VAT, deklaracje INTRASTAT, Kadry i Płace, rozrachunki, przelewy, wyciągi bankowe, raporty kasowe, windyk...

Zakupy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Zakupy Charakterystyka Zawarty w ISOF moduł obsługi faktur pozwala na realizację wszystkich niezbędnych czynności związanych z wystawianiem dokumentów zakupu. Do czynności tych zaliczyć można wprowadzanie faktur zakupowych, ich korygowanie, wystawianie towarzyszących dokumentów magazynowych i kas...

Zarządzanie czasem pracy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Zarządzanie czasem pracy Wprowadzenie System ISOF wyposażony jest w funkcje umożliwiające sprawowanie skutecznej kontroli nad sposobem wykorzystywania czasu przez pracowników. Realizację tego zadania umożliwia grupa funkcji przeznaczonych do rejestrowania czasu pracy oraz funkcje związane z rejest...