Zdarzenie prawne - strona 366

Podwarstwa dostępu

 • Politechnika Warszawska
 • Multimedia i sieci komputerowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

prawdopodobieństwo takiego zdarzenia można sprowadzić do małej wartości ...

Cele i zakres badania sprawozdan finansowych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mrg Anna Krzysztofek
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

zdarzenia gospodarcze stanowią trudność w ich prawidłowym rejestrowaniu w księgach rachunkowych, co wymusza...

Postawy wobec problemw społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1687

ponadnaturalnych sił i ustalonego przez owe siły porządku, z którego wszystkie zdarzenia wynikają...

Różne oblicza współczesnego liberalizmu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1855

” to te, które rozwijają się żywiołowo, w sposób nie planowany i nieregularny. „Sztuczne” - to zdarzenia i instytucje...

Co jest przedmiotem pedagogiki

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab Artur Dembiński
 • Pedagogika ogólna
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 4585

i doskonalenia ludzi; * recepta na życie (sukces, szczęście, skuteczne działanie); * fakty, zdarzenia...

Leszek Kołakowski

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 3024

lub całej ludzkości. Zaś determinizm mówił, że wszystkie zdarzenia mają swoją przyczynę a zatem znając stan...