Zasada proweniencji - strona 5

Dyplomatyka, heraldyka, paleografia, sfragistyka

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • Nauki pomocnicze historii
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4256

, jak na Zachodzie, ale z przynależności do rodu Zamykanie się stanu szlacheckiego odbywa się na zasadzie...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1281

Zasady ustrojowe (zawarte są w preambule i w pierwszym rozdziale konstytucji polskiej): Zasada...

Charakterystyka ustrojów RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 805

zasady demokratycznego systemu: suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw obywatelskich...

Foucault - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia kultury
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1190

proweniencji, jej metoda musi umożliwiać odnalezienie tych momentów, które do tej pory ulegały dominacji...

Idea podmiotowości w historii myśli

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

, tendencji rozwojowych. Ich charyzma ma proweniencję społeczną, bierze się stąd, iż artykułują, krystalizują...

"Król Duch" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Małgorzata Nesterowicz
 • Historia literatury polskiej - romantyzm
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 3675

była oznaką czegoś niesamowitego, świadczyła o boskiej proweniencji). Popiel ostatecznie przekonuje...