Charakterystyka ustrojów RP

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakterystyka ustrojów RP - strona 1 Charakterystyka ustrojów RP - strona 2 Charakterystyka ustrojów RP - strona 3

Fragment notatki:

KU NOWEJ KONSTYTUCJI KONSTYTUCJE MIĘDZYWOJENNE Konstytucja marcowa (17 marca 1921 r.) – typowe  zasady demokratycznego systemu:  suwerenność narodu, podział władz, zagwarantowanie praw  obywatelskich; – parlamentarny system rządów (nawiązanie do III Republiki Francuskiej w relacjach między legislatywą a  egzekutywą → silniejszy parlament, uzależniony od niego rząd, ceremonialne znaczenie prezydenta →  obawa przed Piłsudskim); – Parlament – Sejm (444) i Senat (111), wybory 5-cioprzymiotnikowe, przewaga Sejmu: * Senat tylko uczestniczył w uchwalaniu ustaw; * Sejm   ostateczny   głos   w   ustawodawstwie,   szeroka   kontrola   rządu   (zwykłe   votum   nieufności   dla  gabinetu lub ministra), rozwiązanie parlamentu tylko na mocy uchwały Sejmu lub prezydent za zgodą  Senatu; – Prezydent  wybierany przez Zgromadzenie Narodowe,  ponosił  jedynie  odpowiedzialność  konstytucyjną  przed Trybunałem Stanu. Powoływał rząd. → brak stabilnej większości w Sejmie, częste upadki gabinetów → zamach majowy w 1926 r.  Nowela sierpniowa (2 sierpnia 1926 r.) → To osiem artykułów regulujących poniższe kwestie, będące wypadkową różnych koncepcji, kompromisów i  taktycznych rozgrywek, wzmacniające władzę wykonawczą kosztem ustawodawczej: – w sprawach budżetowych  – obowiązek zakończenia prac nad projektem budżetu w ściśle określonym  terminie (5 miesięcy) przez obie izby, a w razie nie ukończenia prac projekt wchodził w życie w postaci, w  jakiej został zgłoszony jako projekt rządowy, albo w postaci uchwalonej przez tą izbę, która ukończyła  prace w terminie. W tym czasie nie można było zamknąć sesji parlamentu; – prezydent otrzymał prawo rozwiązania parlamentu na wniosek RM umotywowany orędziem, ale tylko raz  z tego samego powodu. Oznaczało to, że sejm stracił swoje prawo do rozwiązania się swoją uchwałą; – w   czasie,   gdy   obie   izby   są   rozwiązane   prezydent   może   wydawać   w   razie   nagłej   konieczności  rozporządzenia z mocą ustawy.  Rozporządzenia te nie mogły  jednak dotyczyć  problemów najwyższej  wagi, jak np. zmiany konstytucji, ustalania budżetu państwa, albo zaciągania zobowiązań finansowych i  politycznych  wobec innych państw itd. Rozporządzenia te traciły moc, jeśli nie zostały przedstawione  Sejmowi w ciągu 14 dni po najbliższym posiedzeniu albo, jeśli Sejm je uchylił; – wniosek o votum nieufności dla rządu nie może być głosowany na tym samym posiedzeniu, na którym  został zgłoszony; – sankcja za naruszenie konstytucyjnego zakazu pobierania przez posła lub senatora korzyści od rządu. W  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz