Zasada proweniencji terytorialnej

Standaryzacja opisu archiwalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1673

przynależność państwowa) ustrojowa (=gdzie były granice samodzielności ustrojowej) Zasada proweniencji...

Mała Konstytucja.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

- samorząd terytorialny; art. 77 - konstytucja lipcowa traci moc; poza konstytucją: ogólne zasady ustroju...

Teoria i metodyka archiwalna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3724

1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de...

Teoria polityki - słownik pojęć

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Roman Bcker
 • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1281

władzy ideologiczna - opiera się na akceptacji głównych zasad organizacji społeczeństwa: panującym...

Zasady zarządzania kryzysowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 973

zagrożeń, zasada ciągłości funkcjonowania państwa, zasada zespolenia, zasada prymatu układu terytorialnego....

Państwo unitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

Państwo unitarne jednolitość terytorialno-polityczna wspólnoty wyznacza egzystowanie państwa...