Notatki z wykładu Teoria i metodyka archiwalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3787
Wyświetleń: 13034
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Notatki z wykładu Teoria i metodyka archiwalna - strona 1 Notatki z wykładu Teoria i metodyka archiwalna - strona 2 Notatki z wykładu Teoria i metodyka archiwalna - strona 3

Fragment notatki:

Są to notatki z wykładu w formie pliku tekstowego wraz z zagadnieniami. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Halina Robótka. Dokument z opracowaniem ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego, selekcja, cele selekcji, zasady selekcji, metody i narzędzia selekcji, metoda organizacyjno- funkcjonalna, metoda systemowa (dotyczy informacji), metoda statystyczna, narodowy zasób archiwalny, państwowy zasób archiwalny, sieć archiwów, typy sieci archiwów. Notatka porusza również zagadnienia takie jak: niepaństwowy zasób archiwalny, 5 etapów opracowania instrukcji kancelaryjnej, wizytacje, Narodowy Zasób Archiwalny, rodzaje (typy) archiwum bieżącego w Polsce, archiwum bieżące, schemat podziału archiwów bieżących, instrukcja o organizacji i zasadach działania archiwum bieżącego, kancelaria, Wykaz Akt, zasady rozmieszczenia zasobu, rozmieszczenie zasobu w granicach kraju, metody opracowania zespołu, przedmiot opracowania, zespół archiwalny, podział registratur, brakowanie archiwalne, wybór metody opracowania, typy inwentarza.

Teoria i metodyka archiwalna. Zasada proweniencji Podstawowe pojęcia Zasady kształtowania narastającego zasobu Metody selekcji narastającego zasobu w Polsce Archiwa bieżące w Polsce Wizytacje archiwów zakładowych Nadzór nad brakowaniem Formy nadzoru nad narastającym zasobem Ustawa z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Archiwa bieżące w innych krajach Archiwa przejściowe Kwalifikacja archiwalna Zakres nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym Narodowy zasób archiwalny Państwowy zasób archiwalny Niepaństwowy zasób archiwalny Typologia sieci archiwalnych Sieci archiwów Scentralizowane sieci archiwalne Zdecentralizowane sieci archiwalne Archiwa wieczyste Typologia archiwów Zasady rozmieszczenia zasobu Zasada pertynenccji terytorialnej Zasada wspólnego dziedzictwa (wspólnej własności) Zasada funkcjonalności Konwencja Wiedeńska z 8 kwietnia 1983 Zasady organizacji wewnętrznej archiwów - instytucji Etapy opracowania Funkcje archiwów - instytucji Gmachy archiwalne Warunki przechowywania zasobu Wyposażenie pomieszczeń archiwalnych Inwentaryzacja archiwalna Nowoczesny opis archiwalny Komputeryzacja informacji archiwalnej System informacji archiwalnej (tradycyjny) Archiwa bieżące System informacji archiwalnej (nowoczesny) Standaryzacja opisu archiwalnego Standaryzacja opisu archiwalnego w innych krajach Struktura zasobu archiwalnego Poziomy opisu archiwalnego Opracowywanie zasobu (etapy) Wyodrębnianie zespołów archiwalnych Pojęcie zespołu archiwalnego Zasada proweniencji zespołowej Procesy archiwotwórcze Elementy rozpoznawcze akt Przewodnik kartkowy Inwentarze archiwalne Przewodniki archiwalne Katalogi archiwalne Skorowidze archiwalne Elektroniczne bazy danych w systemie informacji Standardy narodowe Standard międzynarodowy Komputeryzacja archiwów Nowoczesny opis na poziomie jednostki archiwalnej Historia standaryzacji opisu archiwalnego Systematyka tzw. pomocy archiwalnych Porządkowanie zespołu Zarządzanie informacją archiwalną w Polsce Systematyka przewodników archiwalnych Wyszukiwanie w polskim systemie informacji archiwalnej Model informatyczny archiwum Studia wstępne Nowoczesny opis inwentarzowy Wybór metody porządkowania Metody porządkowania Metoda registraturalna (kancelaryjna) Metoda strukturalno-organizacyjna Metoda funkcyjna Metody schematyczno-rzeczowe Zasady wyboru metody porządkowania Brakowanie archiwalne Procesy aktotwórcze Archiwizacja zasobu Info

(…)

…- wszystko to, co w wyniku selekcji zostało uznane za materiały archiwalne, źródła historyczne, mające służyć w przyszłości badaniom naukowym lub bronić interesu państwa, obywatela, mające wartość dowodową.
Powstaje tylko w państwowych jednostkach organizacyjnych. Chociaż do 1990r. niemal całość, wszystko było państwowe i siłą rzeczy było „wciągane” przez archiwa. Od 2000r. archiwa państwowe mają prawo przejmować również materiały powstające w samorządowych jednostkach organizacyjnych.
Państwowy zasób archiwalny to wszystko, co wytwarzają jednostki organizacyjne państwowe i samorządowe; to całość materiałów archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych, będących we władaniu państwa. Państwowy zasób archiwalny przechowywany jest w siec archiwów państwowych.
Państwowa sieć archiwalna:
archiwa państwowe,
archiwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz