Teoria i metodyka archiwalna

note /search

Instytut Historii i Archiwistyki UMK - syllabusy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2905

Sylabusy Instytut Historii i Archiwistyki UMK 1. Nazwa przedmiotu Teoria i metodyka archiwalna 2. Imię i nazwisko wykładowcy prof. dr hab. Halina Robótka 3. Formuła nauczania wykład Wykład z prezentacją. 4. Rok studiów II 5. Wymagania wstępne Zaliczenie zajęć z I roku studiów. 6. Cele przedmio...

Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2128

Wizytacje - forma kształtowania narastającego zasobu( druga po selekcji) Wizytuje się tylko archiwa zakładowe. Podstawy prawne: - Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o

Notatki z wykładu Teoria i metodyka archiwalna

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 3787
Wyświetleń: 13034

Są to notatki z wykładu w formie pliku tekstowego wraz z zagadnieniami. Zajęcia prowadzi prof. dr hab. Halina Robótka. Dokument z opracowaniem ma 26 stron i porusza zagadnienia takie jak: kształtowanie narastającego zasobu archiwalnego, selekcja, cele selekcji, zasady selekcji, metody i narzędzia se...