Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia - strona 1 Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia - strona 2

Fragment notatki:

Wizytacje - forma kształtowania narastającego zasobu( druga po selekcji)
Wizytuje się tylko archiwa zakładowe.
Podstawy prawne:
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16 maja 2006 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz. U. nr 97 poz. 673
-Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 czerwca 2002 w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania, oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Dz. U. nr 167 poz. 1375
- Zarządzenie nr 8 NDAP z dnia 15 czerwiec 2000 w sprawie przeprowadzenia przez archiwum państwowe kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego ( niepublikowane)
Rodzaje kontroli:
- lustracja (przegląd)
-kontrola problemowa
-kontrola sprawdzająca
-kontrola kompleksowa
-kontrola wycinkowa
Do 2000 r. wszystkie kontrole nazywano wizytacjami, dopiero od wydania Zarządzenia nr8 wprowadzono podział na : lustracje, k. sprawdzającą…..
Podstawa nadzoru - Instrukcja archiwalna( Instrukcja o organizacji i zasadach działania archiwum bieżącego)
Rola (Standard)
Ustala organizację, wewnętrzną strukturę
(jak powinno funkcjonować archiwum)
Określa osoby
(komu podlega archiwum, komórka czy stanowisko, ile osób ma pracować w archiwum)
Wyposażenie i sprzęt w magazynach
(minimum standardu wyposażenia, aparatura do pomiaru wilgotności i temperatury ( akta +18 o C) , szafki, jakie regały, akta kat. A w lepszych warunkach niż akta kat B)
Określa kompetencje( współpracę z komórkami, nadzór nad kancelarią, przejmowanie, przechowywanie, brakowanie, przekazywanie do archiwum historycznego)
( lit. Szczepaniak)
5 . Ustala postępowanie w przypadkach całkowitej lub częściowej likwidacji aktotwórcy.
( bywa w instrukcjach co robić gdy likwidacji ulega część lub całość instytucji)
6 . Zawiera wzory formularzy
( spisy zdawczo- odbiorcze, protokoły)
Etapy kontroli:
- wstępny etap (0) - nabycie praw do miana „ archiwum zakładowe
- etap I - przygotowanie do kontroli
- etap II - przeprowadzenie kontroli
- etap III - sformułowanie zaleceń powizytacyjnych i ich kontrola.
Ad. 0 - sprawdzenie na liście, odnalezienie poprzednich protokołów kontroli
Ad. I - zapoznanie się ze strukturą( np. z BIP) 3 teczki:1- materiały normatywne 2- protokoły powizytacyjne.
Ad. II - zapowiedź kontroli (pismem) uzgodnienie terminu, uzgodnić formę kontroli : lustracyjna, problemowa…., co będziemy kontrolować, doradzić, zaoferować, pomóc
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz