Teoria i metodyka archiwalna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2093
Wyświetleń: 5404
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria i metodyka archiwalna - strona 1 Teoria i metodyka archiwalna - strona 2 Teoria i metodyka archiwalna - strona 3

Fragment notatki:

1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de Wailly
-zdefiniowana przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina
- cel: zachowanie odrębności poszczególnych zespołów archiwalnych, poszanowanie organicznej struktury wytworzonej przez twórcę całości dokumentacji oraz zachowanie związków zachodzących między dokumentacją ,,akta pochodzące od jednego twórcy (z jednej registratury) tworzą całość organicznie powiązaną”
2.Podstawowe pojęcia. akta -dokumentacja pisana twórcy zespołu powstała w wyniku jego działalności aktotwórca - wytwórca akt, szerzej całej dokumentacji; określona jednostka organizacyjna archiwum - instytucja powołana do gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych - dział urzędu, przedsiębiorstwa lub instytucji wytwarzającej materiały archiwalne powołany do ich przechowywania, opracowywania lub udostępniania - termin archiwum stosuje się również w nazwach niektórych zespołów archiwalnych, które przed archiwizacją stanowiły zasoby osobnych archiwów archiwum zakładowe - wewnętrzna komórka w jednostce organizacyjnej (zwykle państwowej) mająca za zadanie gromadzenie, przechowywanie ewidencjonowanie, zabezpieczanie i udostępnianie całości zbioru dokumentacji (kat. „A" plus kat. „B") jednostki organizacyjnej uznanej za wytwarzającą materiały archiwalne tworzące jego zasób archiwalny, oraz okresowe brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych, w określonym prawem czasie lub w razie likwidacji, do archiwów państwowych dokument - akt mający znaczenie dowodu, ustanawiający uprawnienie lub stwierdzający prawdziwość określonych w nim zdarzeń bądź danych ( np. odpis aktu stanu cywilnego,. wyrok, orzeczenie, świadectwo itp.) Kancelaria -termin "kancelaria" rozumiany jest w terminologii polskiej jako nazwa organu zajmującego się czynnościami aktotwórczymi, jednocześnie występuje od dawna jako nazwa osobnego urzędu -wewnętrzna komórka organizacyjna wykonująca czynności kancelaryjne takie, jak przyjmowanie wpływów, przekazywanie ich poszczególnym komórkom organizacyjnym i referentom, ekspedycja przesyłek wychodzących itp.
registratura- akta bieżące lub całość akt urzędu zarówno akta bieżące jak i archiwalne , a także odpowiedni dział zajmujący się rejestracja i przechowywaniem akt registratura - akta bieżące lub całość akt urzędu zarówno akta bieżące jak i archiwalne , a także odpowiedni dział zajmujący się rejestracja i przechowywaniem akt; miejsce rejestracji i przechowywania akt spraw w komórce organizacyjnej do czasu przekazania ich do archiwum zakładowego, składnicy akt lub na makulaturę


(…)

… w innych krajach
11.Archiwa przejściowe
12.Kwalifikacja archiwalna
Sposób oznaczania kategorii archiwalnych dokumentacji: Symbolem "kat. A" - oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne. Symbolem "kat. B" - oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, z tym że: symbolem B z dodaniem cyfr arabskich (np. B2, B3, B5, B10, B20, B25, B50) oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu. Okres przechowywania oznaczony cyframi arabskimi liczy się w pełnych latach kalendarzowych od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy (np. akta oznaczone symbolem B5 i dotyczące spraw załatwionych w 1999 r. należy przechowywać do 1 stycznia 2005 r.). Po ustalonym okresie przechowywania akt i po uznaniu ich za nieprzydatne przez daną jednostkę organizacyjną akta te mogą być przekazane na makulaturę po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowo właściwego archiwum państwowego. symbolem BE z dodaniem cyfr arabskich (np. BE5, BE10, BE50, itp.) oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji, która po upływie określonego dla tej dokumentacji okresu przechowywania…
… na ich rodzaj) powinny być ponumerowane cyframi rzymskimi, a półki w obrębie każdego regału arabskimi;
-urządzenia kontrolujące temperaturę i wilgotność powietrza; W magazynach archiwalnych należy sprawdzać codziennie temperaturę i wilgotność powietrza a wyniki pomiarów należy rejestrować w specjalnej książce kontrolnej; -drabinki lub schodki umożliwiające lepszy dostęp do wyżej usytuowanych półek; -sprzęt…
… danych w archiwach państwowych: -przetwarzanie kartoteki zespołów - przetwarzanie informacji o archiwach zakładowych (program AZAK) 1987 r. pierwsze komputery osobiste w archiwach (Ośrodek „Karta”)
1988 r. rozpoczęcie prac modelu opisu archiwaliów - prof. Bohdan Ryszewski, kierownik Zakładu Archiwistyki UMK w Toruniu.
1990 r. pierwszy pecet w archiwach państwowych (AGAD)
1990 r. pierwsze bazy danych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz