Archiwistyka

note /search

Dokumentacja skarbowa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1323

Dokumentacja Skarbowa Podział dokumentacji skarbowej : zewnętrzna: bezpośrednia, czyli: dokumentacja podatkowa dochodu od osób fizycznych, dokumentacja podatkowa dochodu od osób prawnych, dokumentacja podatkowa od spadków i darowizn, dokumentacja podatkowa od czynności cywilnoprawnych, dokumentac...

Standaryzacja opisu archiwalnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2184

Standaryzacja opisu archiwalnego -standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie in...

Teoria i metodyka archiwalna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 5383

1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de Wailly -zdefiniowana przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina - cel: zachowanie odrębności poszczególnych zespołów archiwalnych, poszanowanie organicznej struktury wytworzonej prze...