Dokumentacja skarbowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumentacja skarbowa - strona 1 Dokumentacja skarbowa - strona 2 Dokumentacja skarbowa - strona 3

Fragment notatki:

Dokumentacja Skarbowa Podział dokumentacji skarbowej :
zewnętrzna:
bezpośrednia, czyli: dokumentacja podatkowa dochodu od osób fizycznych, dokumentacja podatkowa dochodu od osób prawnych, dokumentacja podatkowa od spadków i darowizn, dokumentacja podatkowa od czynności cywilnoprawnych, dokumentacja podatkowa rolna, dokumentacja podatkowa leśna, dokumentacja podatkowa od nieruchomości, dokumentacja podatkowa od środków transportowych, dokumentacja podatkowa od posiadania psów, pośrednia: dokumentacja podatkowa od towarów i usług i podatek akcyzowy, dokumentacja podatkowa od gier. wewnętrzna:
rejestry zestawów skarbowych
rejestr identyfikacyjny podatników
ewidencji postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji ewidencji podatkowej
dokumentacja spraw osobowych i socjalnych
Terminologia: Podatek - to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz skarbu państwa lub gminy wynikające z ustawy podatkowej. Podatki sprzyjają rozwojowi gospodarczemu, rozwojowi technologicznemu i inwestycyjnemu, muszą być przejrzyste, prawo podatkowe nie może zmieniać się co roku i nie może uszczuplać budżetu. Podatnik - zgodnie z polskim prawem jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. Płatnik - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Inkasent - jest to osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu System podatkowy jest to ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Deklaracja - zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci
Historia podatków W starożytności podatkami i daninami były obciążone tylko niektóre grupy ludności. System podatkowy w starożytnym Egipcie polegał na zabieraniu rolnikom części zbiorów, rzemieślnicy natomiast oddawali część swych wyrobów na potrzeby wojska i administracji (resztę sprzedawali), a kupcy składali daniny. W starożytnym Rzymie obok danin i łupów wojennych wprowadzono świadczenia pieniężne.

(…)


-odpłatna służebność
-dział spadku
-zniesienie współwłasności
-spółka
Druki stosowane w zeznaniach podatkowych od czynności cywilnoprawnych:
-PCC-2- deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika
-PCC-3- deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
-PCC-3A- informacja o pozostałych podatkach
Podatek rolny
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne…
… są : -DL-1 - deklaracja na podatek leśny -ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych -ZL-1/B - dane o zwolnieniach w podatku leśnym (w przypadku gdy las podlega ustawowemu zwolnieniu )
Podatek od nieruchomości
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
właściciel użytkownik wieczysty samoistny posiadacz w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części…
…-a można zacząć liczyć od początku lat 90-tych minionego stulecia. Po II wojnie światowej, w 1945 r. wprowadzony został powszechny podatek od wynagrodzeń. Znoszony był sukcesywnie w latach 1971-1975, ale w stosunku do osób, które były zatrudnione w jednostkach gospodarki uspołecznionej, czyli zakładach państwowych. W stosunku do osób zatrudnionych w sektorze prywatnym pobierany był aż do końca 1991 r…
…/A- dane o nieruchomościach rolnych -ZR-1/B- dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym Wymagane dokumenty i dane: 1.Akt notarialny, umowa dzierżawy. 2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP). 3. Dowód osobisty. 4. Dane: powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wraz z piwnicą, budynków gospodarczych, garaży itp. 5. Druk informacji lub deklaracji Podatek leśny
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: właściciel lasów, posiadacz samoistny lasów, użytkownik wieczysty lasów, posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, której częściami składowymi są: -IL-1 - informacja o lasach -ZL-1/A - dane o nieruchomościach leśnych…
… akcyzowym od olejów opałowych
-AKC-3/J- informacja o podatku akcyzowym od gazu
-AKC-3/S- informacja o ilości składników podatkowych, których deklaracja dotyczy
Podatek od gier
Podstawą opodatkowania podatkiem od gier jest:
1) w loteriach i grze telebingo - suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze,
2) w grach liczbowych - suma wpłaconych stawek,
3) w wideoloteriach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz