Standaryzacja opisu archiwalnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2163
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Standaryzacja opisu archiwalnego - strona 1 Standaryzacja opisu archiwalnego - strona 2 Standaryzacja opisu archiwalnego - strona 3

Fragment notatki:

Standaryzacja opisu archiwalnego
-standardem opisu archiwalnego nazywamy usystematyzowany wykaz niezbędny do informacyjnego opisu dokumentacji archiwalnej, posiadający ustaloną zawartość, ujednoliconą formę i określona strukturę wewnętrzną, zapewniający przenoszenie, gromadzenie i przekazywanie informacji w sieciach archiwów lokalnych i rozległych
-cel: ujednolicenie informacji archiwalnej oraz przyspieszenie procesu przetwarzania danych w sieciach archiwalnych
-pojęcie to weszło do użycia wraz z komputeryzacją inf. archiwalnej ISAD (G)
-ten standard dostarcza ogólnych wskazówek dla przygotowania opisu archiwalnego
-cele:
a. zapewniać stworzenie logicznych, odpowiednich i zrozumiałych opisów;
b. ułatwiać uzyskiwanie i wymianę informacji o materiałach archiwalnych;
c. ułatwiać dostęp do danych urzędowych (władz publicznych);
d. umożliwiać zintegrowanie opisów pochodzących z różnych archiwów w jeden zunifikowany system informacji.
1. Blok identyfikujący
(gdzie zapisano zasadnicze informacje o opisywanym obiekcie).
2. Blok proweniencji i archiwizacji
(gdzie zapisano informacje o proweniencji i przechowywaniu opisanego obiektu).
3. Blok opisu zawartości i układu akt
(gdzie zapisano informacje o treści i stanie uporządkowania opisywanego obiektu).
4. Blok udostępniania
(gdzie zapisano informacje o możliwościach wykorzystania / udostępniania opisywanego
obiektu).
5.Blok źródeł uzupełniających
(gdzie zapisano informacje o innych materiałach archiwalnych powiązanych w ważny sposób z
opisywanym obiektem).
6. Blok uwag
(gdzie można zapisać informacje specjalne lub też takie, których nie udało się zawrzeć w
innych blokach).
7. Blok kontrolny
(gdzie zawarto informacje: kto, jak i kiedy sporządził opis)
ISAAR - korekta haseł wzorcowych
-zawiera ogólne reguły dla ustalenia archiwalnych haseł wzorcowych odnoszących się do ciał
zbiorowych, osób i rodzin, które mogą zostać określone jako twórcy przy opisie dokumentów
archiwalnych.
Struktura zasobu archiwalnego
Poziomy opisu archiwalnego
-skrót nazwy archiwum
-nazwa zespołu
-sygnatura archiwum
-tytuł jednostki archiwalnej
-przedziały czasowe
-opis techniczny
-dawne sygnatury archiwalne
-uwagi
-słowa kluczowe
Opracowanie zasobu (etapy)
Celem archiwalnego opracowania zasobu jest zabezpieczenie jego całości , nadanie trwałej całości oraz udostępnienie użytkownikom. Udostępnianie wymaga nadania archiwaliom odpowiedniego układu oraz skrótowego opisania treści w pomocach informacyjnych.


(…)

… z registratury własnej do Arch. Hist.
Jaka była kancelaria (w przepisach, aktach prawnych mówiących o kancelarii i dotyczących archiwum bieżącego) - zrekonstruowanie głównych funkcji kancelarii i archiwum bieżącego, tu pierwszorzędnym źródłem: przepisy kancelaryjno-prawne, (wszystkie instrukcje kancelaryjne, wykazy akt od początku do końca funkcjonowania jednostki - mówiące o strukturze wewnętrznej - wiemy…
… materiałów, sposób na przechowywanie, uproszczenia. On podporządkował zasadom zarządzania cały ten układ pierwotny - i powinniśmy go uszanować. Od 1963r. (I jednolity RWA) mamy akta narastające, ułożone u aktotwórcy wg wykazu akt. To norma obowiązująca we wszystkich jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Do połowy lat 80, ta zasada obowiązywała wszędzie (wszystko było państwowe). Od 1990r, zaczęło się wszystko różnicować.
Do 1963r. również obowiązywał wykaz akt, ale strukturalno-rzeczowy. Strukturalno- chronologiczny. Tzn. wykaz akt był opracowany oddzielnie dla każdej komórki organizacyjnej. Suma wykazów akt stwarzała wykaz akt dla całej jednostki organizacyjnej. Wewnątrz komórki akta były układane rożnie (Kartograf./Chronolog./Rzeczowy układ). Czyli dwie grupy wykazów akt: strukturalne i jednolite rzeczowe. Ale nie jest to związane ze sposobem sygnowania (dziesiętny również w strukturalnym). Wykazy Akt nie zawierały kwalifikacji archiwalnej - to ostatnie wzbogacenie wykazów akt, ale nie rzutuje na wykaz akt.
Brakowanie archiwalne
To ostatni etap selekcji archiwalnej. Po wizytacji - 2 komplety protokołów do archiwum wraz całą dokumentacją. Jeden egzemplarz, komplet w archiwum bieżącym…
…, a własne to A. Archiwista ma dostęp do tych wszystkich materiałów i może on je brakować miedzy zespołowo.
Brakowanie - ostateczne usuniecie z zespołów archiwalnych materiałów powtarzalnych, co do treści i formy. I to jest zadanie naczelne. Archiwista pozbywa się tez „makulatury” z wnętrza teczek (kolejne kopie pism, odpowiedzi, notatki, info.) bo zabierają dużo miejsca na polce, a żadnej wartości…
…)
Zasada proweniencji zespołowej -zasada wg której akta urzędów, instytucji lub osób działających na pewnym terytorium przynależą do tego terytorium; wytworzone poza nim przynależą o tyle o ile pozostały w trybie wykonywania władzy na tym terytorium
Elementy rozpoznawcze akt
-okładka: nagłówek, tytuł, sygnatura kancelaryjna, daty
-wnętrze: napis zawierający nazwę odbiorcy pisma, czasem znak pisma, Procesy…
… czyli najpierw powstanie akt następnie jednostek kancelaryjnych, oraz tworzenie się registratury.
Informacja archiwalna o zasobie
Druga zasada , która obowiązuje systemie informacji archiwalnej to objęcie systemem całego zasobu na danym terytorium państwowym, niezależnie od wewnętrznych podziałów w sieci archiwów oraz rozproszenia zasobu wśród różnorodnych instytucji. W warunkach polskich system informacji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz