Wykaz akt

Instrukcja kancelaryjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1694

w przedsiębiorstwie, przyjęcie określonego systemu kancelaryjnego, opracowanie wykazu akt. Instrukcja kancelaryjna...

System kancelaryjny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt. Jednolity rzeczowy wykaz akt Policji...

Standaryzacja opisu archiwalnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Archiwistyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1652

, tu pierwszorzędnym źródłem: przepisy kancelaryjno-prawne, (wszystkie instrukcje kancelaryjne, wykazy akt od początku...

Biuro w strukturze organizacyjnej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 924

stanowiska, warunki pracy, rzeczowy wykaz akt. Struktura wskazuje wzajemne powiązania między komórkami...

Rodzaje pism

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Agnieszka Ceglińska
 • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477

”). Tak więc w pracy kancelaryjnej rzeczowy wykaz akt stanowi podstawę podziału wytwarzanej dokumentacji aktowej...