Biuro w strukturze organizacyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biuro w strukturze organizacyjnej - strona 1 Biuro w strukturze organizacyjnej - strona 2 Biuro w strukturze organizacyjnej - strona 3

Fragment notatki:

Biuro w strukturze organizacyjnej Pod pojęciem struktury organizacyjnej firmy rozumie się jej wewnętrzną budowę oraz
współzależność i powiązania komórek organizacyjnych. W zależności od wielkości
przedsiębiorstwa struktura organizacyjna obejmuje odpowiednio komórki organizacyjne,
piony i wydziały.
Struktura powinna być przedstawiona w postaci schematu, opisu i regulaminu
organizacyjnego. Regulamin organizacyjny powinien określać:
Ü strukturę organizacyjną i zakres działania komórek organizacyjnych,
ÛÜ wymagane kwalifikacje na poszczególne stanowiska,
ÛÜ warunki pracy,
ÛÜ rzeczowy wykaz akt.
Struktura wskazuje wzajemne powiązania między komórkami organizacyjnymi
a kierownictwem. Każdą strukturę charakteryzują inne zakresy podporządkowania,
hierarchia, czy inne parametry. Przedsiębiorca sam musi wypracować właściwą strukturę
organizacyjną, dostosowaną do potrzeb i zadań przedsiębiorstwa. Nie ma uniwersalnej, dobrej
dla wszystkich struktury organizacyjnej.
Każdy pracownik biurowy powinien jak najszybciej zapoznać się ze strukturą
organizacyjną i regulaminem organizacyjnym swojej firmy, co pozwoli mu na określenie jego
przełożonych i podwładnych oraz wskaże drogi przepływu informacji w firmie.
Jeśli sekretariat ma właściwie spełniać rolę centrum, to osoby w nim zatrudnione
powinny być dobrze zorientowane w źródłach informacji, jej ważności, terminowości.
Od lat dosyć pogardliwie mówi się o biurokracji. Tymczasem nie wynaleziono innego
sposobu zarządzania firmą, niż powierzenie pracy osobom wyspecjalizowanym w jej
wykonywaniu, poprzez stworzenie komórek organizacyjnych, a następnie wytworzenie
między nimi powiązań i zależności. W ten sposób powstaje struktura każdej jednostki
organizacyjnej.
Na strukturę każdej firmy składają się zarówno komórki o charakterze merytorycznym
jak i usługowym. Sekretariat należy do tych drugich. Dzięki rytmicznemu dostarczeniu
informacji do wszystkich innych komórek, sekretariat pozwala firmie żyć i rozwijać się.
Szybkość przepływu informacji zależy w dużym stopniu od znajomości struktury
organizacyjnej firmy, gdyż wszystkie jej komórki mogą być nadawcami i odbiorcami
informacji.
Sekretarka dobrze zorientowana w strukturze firmy będzie szybko i sprawnie operować
każdą informacją ponieważ:
− zna schemat organizacyjny firmy, nazwy komórek, ich symbole, a także nazwiska i imiona


(…)

… na stanowisku sekretarki zmieniła się znacząco wraz z trwającą od początku lat
dziewięćdziesiątych XX w. informatyzacją biur i wprowadzeniem nowych technik. Osoba
zatrudniona na stanowisku sekretarki wykonuje zazwyczaj następujące czynności:
łączy rozmowy telefoniczne z pracownikami oraz odpowiada na zapytania, w tym także
odbiera i wysyła faksy;
odbiera pocztę, segreguje, przekazuje informacje o zarządzeniach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz