Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy - strona 1 Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy - strona 2

Fragment notatki:

Sekretariat w strukturze organizacyjnej firmy
Sekretariat w małej firmie prywatnej
Komórka usługowa - sekretarka ma znać schemat organizacyjny
Rola asystencka, przyjmowanie interesantów, nienormowany czas pracy
Sekretariat w przedsiębiorstwach państwowych
Stanowisko pośrednie
Określony przydział czynności
Stałość pracy
Korzysta z porad lekarza zakładowego
Największa władza - rada zakładowa
Sekretarka w spółce akcyjnej - oprócz umiejętności wyszczególnionych w pozostałych jednostkach powinna znać odpowiednie terminy: Statut spółki - akt notarialny, określający formę organizacyjno - prawną, siedzibę, czas trwania, wysokość kapitału akcyjnego, organizację władz zarządu oraz rad nadzorczych. Absolutorium - wyrażenie aprobaty i uznania dla działalności ustępującego zarządu przez głosowanie Kworum (quorum) - liczba obecnych na zebraniu osób, aby podejmowane uchwały były prawomocne.
Sekretarka powinna być zorientowana w tematyce zebrań sprawozdawczo - odbiorczych, komisji rewizyjnej i rady nadzorczej.
Powinna również odróżniać protokół walnego zgromadzenia od protokołu posiedzenia zarządu.
Sekretariat w administracji państwowej
Początek i koniec sprawy w sekretariacie. To sekretarka w dużym stopniu wpływa na tworzenie opinii o pracy danego organu. Oczekuje się od niej znajomości organizacji gospodarki narodowej, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, podstaw zagadnień z zakresu ekonomii, socjologii, psychologii i etyki zawodowej. Załatwiając sprawę w Urzędzie sekretarka powinna:
Udzielić informacji, czy dana sprawa może zostać załatwiona w tym właśnie urzędzie, a jeżeli nie, to do jakiego urzędu należy się z nią zwrócić.
Jakie dokumenty i do jakiej komórki należy przygotować.
Jakie obowiązują terminy przy załatwianiu danej sprawy.
Czy dokumenty doręczać osobiście, czy drogą korespondencji.
Ramowy zakres czynności sekretarki W zakresie czynności sekretarki wyróżniamy trzy podstawowe obszary zadań:
Związane z planowaniem. Są prowadzone periodycznie i dotyczą zwykle ustalonego okresu np. planowanie stałych spotkań, konferencji, szkoleń i urlopów. Mogą być to zadania planowane na cały rok.
Zadania związane z organizowaniem. Wykonywane są w okresie poprzedzającym powstanie danej sytuacji i dotyczą np. przygotowania wyjazdu służbowego szefa, lub posiedzeń zarządu.
Zadania związane z wykonywaniem. Łączenie rozmów telefonicznych, przyjmowanie, wysyłanie korespondencji, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, kontakty z interesantami oraz dbałość o estetykę miejsca pracy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz