Zasada ścisłej proweniencji

Teoria polityki - słownik pojęć

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prof. dr hab. Roman Bcker
  • Podstawy teorii polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1288

władzy ideologiczna - opiera się na akceptacji głównych zasad organizacji społeczeństwa: panującym...

Teoria i metodyka archiwalna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3787

1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de...

Prawo do pracy- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

najczęściej wskazuje się na jego socjalistyczną proweniencję. W tym ujęciu prawo do pracy jest traktowane...

Standaryzacja opisu archiwalnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1687

przynależność państwowa) ustrojowa (=gdzie były granice samodzielności ustrojowej) Zasada proweniencji...