Fomniemania prawne, fikcja prawna - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1876
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fomniemania prawne, fikcja prawna - wykład. - strona 1 Fomniemania prawne, fikcja prawna - wykład. - strona 2 Fomniemania prawne, fikcja prawna - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Domniemania prawne i fikcja prawna. Organ stanowiący prawo może posługiwać się domniemaniem w celu uznania faktu za udowodniony, domniemanie może być: Domniemaniem ludzkim - posługujemy się nim często życiu oraz w praktyce stosowania prawa, np. na podstawie śladów dłoni na klamce sędzia wnioskuje, że ktoś otwierał drzwi w domu, w którym dokonano morderstwa, a pośrednio wnioskuje także o tym, kto mógł być sprawcą dokonanego przestępstwa Domniemaniem prawnym - na postawie jednego faktu uznanego za udowodniony, wnioskujemy o zaistnieniu drugiego faktu, który nie został stwierdzony; domniemanie takie jest prawne tyko wówczas, gdy obowiązujące prawo nakazuje tak wnioskować W zależności od tego, jak można obalić domniemanie prawne wyróżnia się: Domniemanie prawne zwykłe (względne)- można je obalić wprost, wykazując nieprawdziwość wniosku; dopuszcza ono dowód przeciwny co do prawdziwości wniosku, np. nakazuje przyjąć, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, można je obalić wskazując na okoliczności , z których wynika, że nieprawdopodobne jest, aby ojcem dziecka mógł być ten, który jest mężem matki Domniemanie bezwzględne- jest wówczas, gdy prawodawca wprost nie dopuszcza dowodu przeciwnego, ale dopuszcza dowód pośredni wykazujący nieprawdziwość przesłanki, z której wynika wniosek Fikcja prawna - ustawodawca nakazuje uznać jakiś fakt za istniejący, chociaż wiadomo, że taki fakt w rzeczywistości nie istnieje, a nawet nie mógł zaistnieć, np. artykuł nakazuje traktować spadkobiercę, który spadek odrzucił, za wyłączonego od dziedziczenia, tak jakby nie dożył on otwarcia spadku ; w posługiwaniu się fikcją prawną dowód przeciwny jest niemożliwy Decyzja stosowania prawa. Ostatni etap to wydanie orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej ten etap następuje po określeniu konsekwencji prawnej wynikającej z subsumcji następuje sformułowanie tych konsekwencji w postaci postanowienia administracyjnego lub orzeczenia sądowego. Decyzja stosowania prawa posiada określoną, wymaganą przez przepisy budowę. 1. Oznaczenie organów, który wydaje decyzje stosowania prawa 2. Oznaczenie adresata decyzji 3. Wskazanie podstawy prawnej decyzji w zależności od rodzaju decyzji stosowania prawa 4. Osnowa decyzji stosowania prawa treść rozstrzygnięcia 5. Opis stanu faktycznego ze wskazaniem dowodów, które pozwoliły na ustalenie takiego a nie innego stanu faktycznego i ze wskazaniem dlaczego nie dano wiary innym dowodom - uzasadnienie decyzji stosowania prawa. Luz decyzyjny.

(…)

… do zaistniałej sytuacji, warunków (często politycznych lub społecznych), mająca na celu odniesienie pewnych korzyści; osoba bez zasad, naginająca się do panujących okoliczności dla własnego zysku.
Konformizm-w socjologii jest to jeden ze sposobów dostosowania jednostki społecznej. W ujęciu Roberta Mertona oznacza zgodę na realizację celów społecznych grupy przy pomocy społecznie uznawanych środków lub, w szerszym znaczeniu, realizacje norm społecznych i wartości danej grupy odniesienia. Odejście od zachowań konformistycznych określane jest w ujęciu Mertona jako dewiacja społeczna. Zachowania konformistyczne w grupach są wskaźnikiem dużej spójności tych grup.
Nonkonformizm - postawa krytyczna wobec zasad, zachowań i norm społecznych, grupowych, przeciwstawiająca im własny system wartości, przeciwieństwo konformizmu. Potocznie rozumiany nonkonformizm cechuje te jednostki, które nie poddając się społecznej presji żyją w zgodzie z własnymi przekonaniami. Skrajną, demonstracyjną formą nonkonformizmu jest antykonformizm. Nonkonformizm można rozumieć również z perspektywy terminologii grupy odniesienia. Konformizm wobec obcej grupy jest tym, co jednostki grupy, w której dana jednostka uczestniczy, postrzegają jako nonkonformizm. W tym rozumieniu konformizm jest podstawową cechą każdej jednostki społecznej.
Obywatelskie nieposłuszeństwo jest to świadomy, otwarty, dokonany bez użycia przemocy, akt złamania obowiązujących norm prawnych przez obywateli, który ma doprowadzić do zmiany niesprawiedliwych przepisów prawa i związanych z nimi decyzji władz. Protestujący zakładają przy tym gotowość do spokojnego przyjęcia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz