Zasada proweniencji i pertynencji

Teoria i metodyka archiwalna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3787

1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de...

MSK

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1680

Wailly i stosowaną od 1838 roku zasadę poszanowania zespołu archiwalnego ( zasadę proweniencji ) Twórcą...

Standaryzacja opisu archiwalnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1687

przynależność państwowa) ustrojowa (=gdzie były granice samodzielności ustrojowej) Zasada proweniencji...

Mała Konstytucja.

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Jarosław Szymanek
  • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

- samorząd terytorialny; art. 77 - konstytucja lipcowa traci moc; poza konstytucją: ogólne zasady ustroju...

Współczesne rodzaje dokumentacji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Renata Karpiesiuk
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6818

niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakłady ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności...