Zasada proweniencji archiwalnej

Teoria i metodyka archiwalna

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 3591

1.Zasada proweniencji (zasada przynależności zespołowej) -sformułowana w 1838 przez Natalisa de...

Standaryzacja opisu archiwalnego

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Archiwistyka
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1652

przynależność państwowa) ustrojowa (=gdzie były granice samodzielności ustrojowej) Zasada proweniencji...

Współczesne rodzaje dokumentacji

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • mgr Renata Karpiesiuk
Pobrań: 378
Wyświetleń: 6797

niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakłady ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności...

Teoria i metodyka archiwalna - pojęcia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Halina Robótka
  • Teoria i metodyka archiwalna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1701

i kwalifikowania, oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. Dz. U. nr 167...